Ook college Overbetuwe steunt bezwaarschrift railterminal

Ook college Overbetuwe steunt bezwaarschrift railterminal

ELST – De gemeenteraad van Overbetuwe, inclusief het college van B&W, heeft dinsdagavond besloten dat er een zienswijze (bezwaarschrift) wordt ingediend tegen het aangepaste ontwerpplan van de provincie voor een railterminal bij Valburg.

Het college stond eerder op het standpunt dat een zienswijze overbodig was, omdat de provincie voldoende rekening had gehouden met de kritiekpunten van gemeenteraad en college. Alle partijen in de raad wilden echter toch een zienswijze indienen. Zij waren dinsdagavond blij dat het college overstag ging en nu de zienswijze van de gemeenteraad alsnog onderschrijft.

College “maakt geen draai”

Opvallend genoeg was de verantwoordelijke wethouder Jan van Baal van mening dat het college “geen draai had gemaakt”. Verder zei hij onder andere dat het college “de raad de ruimte heeft gegeven om een eigen signaal te geven richting provincie.”

De zienswijze noemt de veiligheid voor fietsers een belangrijk punt. De gemeenteraad wil voorkomen dat de dagelijkse grote stroom fietsers tussen Nijmegen en Arnhem straks gelijkvloers de ontsluitingsweg moet oversteken. Ze eisen een fietstunnel, of mogelijk een speciale brug voor de fietsers.

Samenwerking met provincie

Verder wordt in de zienswijze aangekaart dat alle benodigde aanpassingen van de infrastructuur en de benodigde parkeerplaatsen voor vrachtwagens gereed zijn, voordat de railterminal in gebruik wordt genomen.

Veel partijen lieten blijken dat ze weinig behoefte hebben aan een railterminal, omdat die vooral voor veel drukte en overlast zal zorgen, zonder dat de gemeente er verder veel mee opschiet. Maar nu die er waarschijnlijk toch komt, wil men wel samenwerken met de provincie.

Belangen inwoners centraal

Volgens VVD-fractievoorzitter Peter de Waard is het indienen van de zienswijze een ultieme poging om te komen tot een beter plan en betere afspraken over de railterminal. De Waard benadrukte dat het er niet om ging dat college en raad tegenover elkaar staan, maar dat de belangen van de inwoners centraal staan.    

Raadslid Hanneke Bruinsma van GroenLinks noemde het onbegrijpelijk dat het college zo weinig inzicht bleek te hebben in wat er leeft bij de gemeenteraad. Zij wees er op dat de railterminal Gelderland (RTG) ook extra risico’s met zich meebrengt wat betreft veiligheid, omdat er straks treinen worden gelost en geladen uit alle landen van Europa. Bruinsma denkt daarbij aan drugscriminaliteit en mensensmokkel.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}