Ook college Overbetuwe wil 55 grote bomen centrum Elst behouden

Ook college Overbetuwe wil 55 grote bomen centrum Elst behouden

OVERBETUWE – De 55 grote hoogstambomen in het gebied `De Vriezenenck´ in het centrum van Elst blijven waarschijnlijk toch behouden. Het college van B&W gaat de eigenaar van het terrein op vrijwillige basis vragen om de bomen niet te kappen.

Dat zegt het college in een brief aan de gemeenteraad, naar aanleiding van een motie die de raad in juni had aangenomen. De motie was ingediend door GroenLinks, PvdA, VVD , CU en D66. De partijen wijzen er op dat het gebied al 100 jaar een groene zone is in het centrum van Elst.

De eigenaar van de grond, Stichting Rentambt van Over-Betuwe, wil dat de huidige pachter de 55 bomen gaat kappen vóór het einde van 2021. Het college gaat in oktober met Rentambt overleggen.

Boomkap geregeld in APV

Het kappen van bomen in Overbetuwe is geregeld in de APV. Daarin staat dat het verboden is zonder vergunning houtopstanden te vellen die staan op de zogenaamde bomenlijst van het college. Deze bomenlijst is opgesteld door een bomenadviesbureau, die destijds de monumentale en waardevolle bomen in Overbetuwe heeft geïnventariseerd.

In principe mogen bomen van de bomenlijst niet worden gekapt, tenzij er sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, of een andere uitzonderlijke situatie.

Gebied heeft bestemming ´groen/agrarisch´

De bomen van de Vriesenenck staan niet op de lijst van te behouden monumentale en waardevolle bomen. Een besluit om bomen op de lijst te zetten, vraagt een integrale herziening van de bomenlijst, zo schrijft het college aan de gemeenteraad.

De vijf politieke partijen die de 55 grote hoogstambomen willen behouden, wijzen er op dat het gebied de bestemming ´groen/agrarisch´ heeft. De gemeenteraad heeft zich in het verleden uitgesproken voor behoud van de groene zone om zo het dorpse en groene karakter van Elst geen geweld aan te doen.

De laatste stukjes groen moeten volgens de raad niet worden weggegeven. De raadsleden benadrukken het grote belang van bomen voor het welzijn van mens en dier.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}