Overbetuwe blijft fors inzetten op armoede: 'Armoede raakt ons allemaal'

Overbetuwe blijft fors inzetten op armoede:  'Armoede raakt ons allemaal'

OVERBETUWE – De gemeenteraad van Overbetuwe heeft in het beleidsplan ‘Samen zorgen voor perspectief, armoede raakt ons allemaal’, uitgewerkt hoe zij armoede wil tegengaan. De gemeente wil meer insteken op het voorkomen van armoede en schulden.

Ook het belang van samenwerking tussen verschillende diensten en initiatieven die zich bezighouden met armoede en schulden wordt sterk benadrukt.

Gemeente doet het relatief goed

Het blijkt dat in de gemeente Overbetuwe bijna 19.000 huishoudens moeten rondkomen van een inkomen op het wettelijk sociaal minimum. Toch kan gesteld worden dat, in vergelijking met het provinciale en landelijke gemiddelde, er in de gemeente Overbetuwe relatief weinig huishoudens moeten leven van een bijstandsuitkering. Ondanks de relatief goede cijfers wil de gemeente meer insteken op preventie van armoede en schulden.

Het beleid

Het beleid heeft tot doel om inwoners, die in armoede leven of kampen met schulden, een toekomstperspectief en ondersteuning te bieden. Zo kunnen zij en hun eventuele kinderen, die opgroeien in armoede, volwaardig meedoen in de samenleving. Inwoners kunnen bijvoorbeeld bijzondere bijstand, een collectieve zorgverzekering, een Gelrepas om met korting of gratis deel te nemen aan culturele of sportieve activiteiten, of een zomerpretpakket voor de kinderen aanvragen bij de gemeente. Die wil armoede zoveel mogelijk voorkomen en inwoners ondersteunen in hun zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij. “Armoede gaat namelijk om veel meer dan alleen het gebrek aan financiële middelen”, zegt de gemeente.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}