Overbetuwe goed op koers voor energietransitie

Overbetuwe goed op koers voor energietransitie

ELST – De gemeente Overbetuwe ligt goed op koers wat betreft de uitvoering van de klimaat ambities. Dat schrijft het college van B&W donderdag in een informatiememo aan de gemeenteraad van Overbetuwe.

De ambities voor de energietransitie staan verwoord in de Routekaart Duurzaamheid Overbetuwe. Volgens het college zijn deze ambities in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en het Gelders Energie Akkoord.

Overbetuwe moet volgens het Gelders Energie Akkoord in 2023 zo’n 16 procent duurzame energie opwekken. Op dit moment komt men daar nog lang niet aan, maar het college denkt dat die 16 procent in 2023 “waarschijnlijk wel wordt gehaald.”

Verkeer grootste veroorzaker CO2-uitstoot

De duurzame energie in Overbetuwe wordt straks opgewekt door middel van vijf zonne- en windenergieprojecten. Daarnaast via zonnepanelen op daken, biomassa en warmtepompen, aldus het college in de informatienota.

Het verkeer (mobiliteit) veroorzaakt in Overbetuwe meer dan de helft van de CO2 uitstoot. Daarbij is ruim 40 procent afkomstig van binnenvaart en snelwegen. Echter, wat betreft de reductie van CO2 bij binnenvaart en op snelwegen, is de gemeente grotendeels afhankelijk van het rijk en de provincie.

Eerst lopende projecten afmaken

Het college van Overbetuwe is van mening dat men zich in eerste instantie moet richten op realisatie van de lopende projecten. “Eerst afmaken wat je begonnen bent,” zo luidt het credo van het college. Verder blijft energiebesparing een belangrijk aandachtspunt, want alles wat je bespaart, hoef je later niet duurzaam op te wekken.

Overigens benadrukt het college dat de informatiememo slechts de hoofdlijnen van het beleid belicht. Later dit jaar treedt het college met meer gedetailleerde informatie naar buiten.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}