Overbetuwe heeft in 2020 financiële ruimte voor investeringen

Overbetuwe heeft in 2020 financiële ruimte voor investeringen

OVERBETUWE – Veel gemeenten in ons land moeten komend jaar bezuinigen, maar dat geldt niet voor Overbetuwe. Uit de maandag bekendgemaakte programmabegroting 2020 blijkt zelfs dat Overbetuwe voor volgend jaar ruimte heeft voor investeringen.

We hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat Overbetuwe financieel gezond is en een ruim gevulde spaarpot (algemene reserve) heeft, aldus het college van B&W. Toch moet volgens het college ook Overbetuwe kritisch blijven op de uitgaven.     

De meeste gemeenten in Nederland hebben vooral financiële problemen door de vele kosten in de jeugdzorg. Ook in Overbetuwe betekenen de extra kosten voor de jeugdzorg een behoorlijke aanslag op de gemeentelijke algemene reserves.

Speerpunten van beleid

Het college benoemt voor volgend jaar een negental speerpunten van beleid. Zo start volgend jaar de nieuwbouw van enkele basisscholen in Driel en Oosterhout. Andere basisscholen krijgen tijdelijke noodlokalen vanwege ruimteproblemen. Ook krijgt voetbalvereniging Excelsior in Zetten een kunstgrasveld. In verschillende dorpen worden wegen gerenoveerd en verkeerskruisingen aangepast.

De gemeente legt ook de nadruk op bestrijding van zogenaamde invasieve plantensoorten zoals de Berenklauw en de Japanse Duizendknoop. Ook kost de bestrijding van de Eikenprocessierups meer geld.

Ondermijning speelt ook in Overbetuwe

Verder wordt de verkeerssituatie in de stationsomgeving Zetten-Andelst verbeterd en worden in Elst-Oost de speelplekken gezamenlijk met de wijkbewoners opgeknapt.

Het college constateert dat ook in Overbetuwe met name agrarische ondernemers kwetsbaar blijken te zijn voor ondermijning. Dat betekent dat criminelen bijvoorbeeld geld proberen te verdienen door een lege schuur te huren en daar een drugslab te beginnen. Men probeert op verschillende manieren inwoners te waarschuwen voor deze gevaren.  

Structureel sluitende begroting

In de programmabegroting benadrukt het college dat men voor de komende jaren een structureel sluitende begroting kan presenteren. Dit alles volgens het principe van ‘goed rentmeesterschap’. De begroting 2020 kent een overschot van 900.000 euro. Voor de jaren daarna wordt het begrotingsoverschot ingeschat tussen 400.000 euro en 600.000 euro.

De gemeente Overbetuwe geeft volgend jaar bijna 105 miljoen euro uit. Het meeste geld (ruim 46 miljoen euro) staat gereserveerd voor de sector “sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening”. Er gaat ook veel geld naar onderwijs (bijna 6 miljoen); cultuur, sport en recreatie (8,7 miljoen) en volksgezondheid en milieu (10,7 miljoen).    

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}