Overbetuwe heeft sluitende begroting voor 2021

Overbetuwe heeft sluitende begroting voor 2021

ELST – De gemeente Overbetuwe heeft voor 2021 een sluitende begroting. Ondanks de financiële gevolgen van de coronacrisis heeft de gemeente voor 2021 voorlopig dus geen grote tekorten.

Dat betekent niet dat die tekorten er niet gaan komen. De gemeente Overbetuwe benadrukt dat de financiële gevolgen van de coronacrisis nog lang niet duidelijk zijn, omdat dat van vele factoren afhangt. 

Voor 2021 moest in de begroting een tekort van ongeveer 5,5 miljoen euro worden opgevangen. Dat is voornamelijk gebeurd door middel van besparingen op personeelsbudget en organisatiekosten.

'Bescheiden verhoging OZB'

Helemaal zonder lastenverzwaring komen de inwoners van Overbetuwe er niet vanaf. Wethouder Brigitte Faber: 'Om een structureel sluitende begroting 2021 aan te bieden, ontkomen we helaas niet aan een bescheiden verhoging van de onroerende zaakbelasting als één van de te nemen maatregelen. Dit is nodig om het huidige voorzieningenniveau voor de inwoners en bedrijven van Overbetuwe op peil te houden.'

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}