Overbetuwe krijgt minder agenten: "geen prettige boodschap"

ELST – De Overbetuwse politiek maakt zich zorgen over de herverdeling van de politieinzet in Oost-Nederland. In de gemeente zal de capaciteit namelijk met 15 procent afnemen over de komende jaren.

In een persbericht geven de partijen aan dat het zorgelijk zou zijn als de samenwerking met de politie verslechterd. Dit is volgens de gemeente het geval wanneer de politieinzet in de gemeente afgebouwd wordt. De raadsleden hebben geconstateerd dat op dit moment de samenwerking erg goed verloopt. Ook helpt dit de preventie van criminaliteit in de gemeente.

"Geen prettige boodschap"

Ook burgemeester Toon van Asseldonk vindt de afname in blauw op de Overbetuwse straat teleurstellend, maar ziet tegelijk in dat het noodzakelijk is. “Voor het team Rivierenland-West (Overbetuwe en Lingewaard) betekent de nieuwe verdeling helaas een teruggang in fte’s, van 83,3 naar 71,7. Dit gebeurt geleidelijk, over een periode van vier jaar. Dat is natuurlijk geen prettige boodschap. Liever had  ik gezien dat het team op gelijke sterkte zou blijven of zelfs groeien. Dat zou echter ten koste gaan van de andere teams binnen het district Gelderland-Midden, die dan een te kleine bezetting zouden hebben, gemeten naar de objectieve criteria werklast en omgevingskenmerken. Àlle inwoners van Gelderland-Midden, ook die uit andere delen van het district, moeten er op kunnen rekenen dat de schaarse politiecapaciteit goed wordt verdeeld, op basis van objectieve criteria,” aldus de burgemeester.

Meer blauw in de steden

In tegenstelling tot Overbetuwe groeit het aantal politieagenten in Nijmegen. Hier zullen er over de komende jaren tweeëntwintig dienders bij komen. Deze groei komt overeen met de trend in heel Oost-Nederland. Over het algemeen komen er in stedelijke gebieden meer agenten bij terwijl de dorpen en plattelandsgebieden in mankracht gelijk blijven of erop achteruit gaan.

In totaal moet de politie Eenheid Oost 7.000 agenten verdelen over 27 teams en diensten. Om te voorkomen dat alle kleinere gemeentes mankracht gaan missen heeft het kabinet extra geld uitgetrokken om de Eenheid Oost te laten groeien met 225 agenten. 

Zorgen kenbaar maken 

Om deze zorgen uit te spreken zal de Overbetuwse raad in december de dialoog aangaan met het college en vertegenwoordigers van de politie. Vervolgens zal de raad in het voorjaar van 2019 de nieuwe Veiligheidsagenda bespreken.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}