Overbetuwe neemt belangrijke principebesluiten dorpshart Oosterhout

Overbetuwe neemt belangrijke principebesluiten dorpshart Oosterhout

OOSTERHOUT – Het dorpshuis van Oosterhout wordt in principe verplaatst naar de Sint-Leonarduskerk. Dat heeft het college van B&W van Overbetuwe deze week besloten. Een integraal ontwikkelingsplan hierover wordt momenteel voorbereid.

Daarnaast heeft het college nog enkele principebesluiten genomen, die ervoor moeten zorgen dat Oosterhout een meer ‘bruisend’ dorpshart krijgt.

Zo heeft het college ingestemd met het starten van de voorbereidingen voor de nieuwbouw van basisschool Samsam, aan een nieuw aan te leggen plein tegenover de kerk/annex dorpshuis. Voor de nieuwbouw van de school is waarschijnlijk ongeveer 3,7 miljoen euro beschikbaar. Het huidige pand van de basisschool is volgens het college verouderd en duidelijk toe aan vervanging.      

Verder heeft het college in principe besloten om de vrijkomende locaties van het huidige dorpshuis en het huidige schoolpand te bestemmen voor woningbouw. In verband hiermee komt er een woningbehoefteonderzoek Oosterhout. Over deze plannen voor woningbouw is verder nog weinig concreet bekend. Er wordt uitgegaan van circa 40 woningen.

Nog geen definitief 'ja'

Het college benadrukt dat men nog geen definitief “ja” heeft gezegd ten aanzien van het gehele plan. Eerst moet het plan nog volledig worden uitgewerkt en moeten de financiële gevolgen precies duidelijk zijn. Dan pas kunnen het college en de gemeenteraad overzien of het gehele plan haalbaar is. Wel heeft men deze week dus enkele belangrijke principebesluiten genomen.

De Dorpsraad van Oosterhout nam enige jaren terug het initiatief voor een meer ‘bruisend’ dorpshart in de kern van Oosterhout. In oktober vorig jaar kreeg dit burgerinitiatief 100.000 euro als voorbereidingskrediet voor het project ‘Hart van Oosterhout’.

Versterking leefbaarheid kern Oosterhout

Sinds eind vorig jaar werken gemeente en initiatiefnemers aan de verdere uitwerking van de plannen. De focus is nu vooral gericht op het eerste onderdeel, en dat is de verplaatsing van het dorpshuis en de bouw van een gymzaal aan het kerkgebouw. Het uiteindelijke doel is de leefbaarheid van de kern Oosterhout te versterken.

Voor het verplaatsen van de dorpshuisfunctie naar de kerk heeft het college een budget in gedachte van zo’n 3 miljoen euro. Op basis van een bewonersavond op 4 november is het college ervan overtuigd dat daarvoor onder de bevolking volop draagvlak is.

Het kerkgebouw, zo is het uitgangspunt, wordt in de toekomst eigendom van een nader op te richten stichting die het vastgoed beheert. De exploitatie van het gebouw wordt extern georganiseerd, aldus het college. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}