Overbetuwe neemt deel aan pilot Nu Niet Zwanger

Overbetuwe neemt deel aan pilot Nu Niet Zwanger

OVERBETUWE – De gemeente Overbetuwe doet mee aan het proefproject Nu Niet Zwanger (NNZ). Dit landelijke project is bedoeld om kwetsbare (toekomstige) ouders te ondersteunen bij de vraag of het verstandig is om kinderen te nemen.

NNZ wil voorkomen dat er niet geplande en ongewenste zwangerschappen ontstaan bij kwetsbare mensen. Zeker als zij in een bepaalde fase van hun leven hun eventuele kind geen veilige en gezonde leefomgeving kunnen bieden. Ook wil men deze mensen helpen met het kiezen van passende anticonceptie.  

Inhoudelijke coördinator heeft belangrijke rol

Bij de pilot Nu Niet Zwanger is een belangrijke rol weggelegd voor de inhoudelijke coördinator. Dat is een professional die naast de cliënt gaat staan. Zonder een oordeel te vellen, onderzoekt zij de ideeën, angsten, zorgen en vragen die bij de cliënt leven ten aanzien van de eventuele kinderwens en anticonceptie.

De inhoudelijke coördinator gaat mee naar afspraken en is het schakelpunt met huisartsen, gynaecologen en verloskundigen.

Financiering uit verschillende bronnen

De doelstellingen van Nu Niet Zwanger sluiten aan bij de visie van Overbetuwe wat betreft preventieve hulp en ondersteuning. De pilot wordt gehouden in een groot aantal regiogemeenten rondom Arnhem. Dat is ook nodig omdat de doelgroep zich door het hele gebied beweegt.

Het proefproject wordt vanuit verschillende kanten gefinancierd. Zo zijn er subsidies van Arnhem, de GGD en vanuit het landelijke programma. De gemeente Overbetuwe draagt voor volgend jaar ruim 7.300 euro bij. Halverwege 2020 gaat men het project waarschijnlijk al evalueren, aldus de gemeente Overbetuwe.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}