Overbetuwe wil inwoners beter informeren over rattenoverlast

Overbetuwe wil inwoners beter informeren over rattenoverlast

OVERBETUWE – Het college van B&W van Overbetuwe gaat bekijken hoe men de inwoners beter kan voorlichten over wat men kan doen tegen overlast door ratten. Daarvoor gaat het college de gemeentelijke website en allerhande social media inschakelen.

In overleg met het Waterschap gaat het college onderzoeken welke maatregelen wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn. Het college zegt dit in antwoord op raadsvragen van de partij Gemeente Belangen Overbetuwe.

Geen signalen van overlast

Het college benadrukt overigens dat men zelf geen directe signalen heeft ontvangen wat betreft overlast door ratten. Toch meldt het college serieus aan de slag te zullen gaan met “dit vraagstuk”.

De problemen met ratten worden onder meer veroorzaakt doordat bewoners langs de watergangen brood strooien voor de eenden. Niet alles wordt opgegeten en daar komen dan weer ratten op af. Gemeente Belangen Overbetuwe doet de suggestie om waarschuwingsborden te plaatsen, opdat mensen geen brood meer strooien.

Overbetuwe is overigens niet de enige gemeente die kampt met overlast van ratten. Vrijwel alle gemeenten in de regio's Nijmegen en Rivierenland hebben bij tijd en wijle problemen met ratten.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}