Politie Overbetuwe draait speciale handhavingsdiensten

Politie Overbetuwe draait speciale handhavingsdiensten

OVERBETUWE – Politie Overbetuwe heeft alle wijkgerelateerde klachten van het afgelopen jaar gebundeld en is op pad gegaan om veelgenoemde knelpunten aan te pakken. Deze handhavingsdiensten zijn speciaal voor de gelegenheid in het leven geroepen.

De wijkagenten zijn voor de inwoners van hun wijk het eerste aanspreekpunt. Daardoor komen alle wijkgerelateerde klachten meestal eerst bij hen terecht. Dat gaat dan vaak over de verkeersveiligheid, met ook stelselmatige snelheidsoverschrijdingen, maar ook overlastsituaties staan hoog op de lijst.

Processen-verbaal

Alle gebundelde wijkgerelateerde klachten van het afgelopen jaar zijn doorgespeeld naar politieagenten met zogenoemde handhavingsdiensten. Die traden in de gevallen waarbij het om snelheidsoverschrijdingen ging, repressief op door snelheidscontroles te houden.

Bij het merendeel van de aangegeven locaties leidde dat tot een groot aantal processen-verbaal voor uiteenlopende snelheidsoverschrijdingen, maar ook voor het rijden zonder rijbewijs, zonder verzekering en het rijden onder invloed van alcohol en drugs. In een paar gevallen hielden de verkeersdeelnemers zich keurig aan de snelheid en was er geen sprake van hardrijders.

Overlastgevende situaties

Voor wat betreft de klachten van overlastgevende situaties meldt politie Overbetuwe dat diverse locaties binnen het gebied zijn aangedaan voor controle van onder andere geluidshinder, jeugdoverlast en afvaldumpingen. Ook hier werden in een aantal gevallen overtredingen geconstateerd, waarbij voornamelijk repressief werd opgetreden.

Mensen met een wijkgerelateerd probleem kunnen dit melden bij de wijkagent door te bellen naar 0900-8844 of door een contactformulier in te vullen op politie.nl.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}