Renovatie Waalbrug start 4 maart, vanaf eind maart hinder verwacht

Renovatie Waalbrug start 4 maart, vanaf eind maart hinder verwacht

NIJMEGEN – De renovatie van de Waalbrug in Nijmegen gaat maandag 4 maart definitief van start. Aannemerscombinatie Team Waalbrug voert het werk uit in opdracht van Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk is voor de brug. Gemeente Nijmegen zorgt voor het onderhoud aan het wegdek.

De aannemer begint met de vervanging van het betondek. De verwachting is dat er verkeershinder ontstaat vanaf eind maart, wanneer in beide richtingen één rijstrook beschikbaar is op de brug.

Chroom-6

In de verf op de Waalbrug is medio vorig jaar het gevaarlijke chroom-6 geconstateerd. De renovatie van de brug is toen uitgesteld. Er waren extra maatregelen nodig om de brugrenovatie veilig uit te voeren. Ook waren toen andere vergunningen, ontheffingen, meldingen en werk- en veiligheidsplannen nodig. Daardoor is het niet mogelijk om tijdens het werk alle rijstroken open te houden.

De eerste fase van de renovatie begint met het vervangen van het betondek. Afhankelijk van eventuele staalschades en de impact van het verwijderen van de verf van de stalen balken waarop het betondek ligt, duurt deze eerste fase waarschijnlijk anderhalf jaar.

Hinder

Op maandag 4 maart wordt de busbaan stadinwaarts opgeheven. De bus gaat dan met het reguliere verkeer meerijden. De verkeerslichten bij de Turennesingel worden zodanig aangepast, dat de bus met voorrang kan invoegen.

Eind maart, begin april gaat het overige verkeer hinder ondervinden. Weggebruikers hebben dan twee rijstroken beschikbaar in plaats van vier en gaan buiten de bogen rijden. Automobilisten stadinwaarts gaan over de busbaan rijden. Weggebruikers staduitwaarts rijden dan over het oostelijke fiets- en voetpad. Gemeente en Rijkswaterstaat hebben afgesproken dat deze situatie van 2x1 rijstrook maximaal 18 maanden mag duren. Fietsers en voetgangers staduitwaarts krijgen een aparte, veilige ruimte beschikbaar binnen de bogen.

Vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen kunnen tijdens de gehele renovatie geen gebruik maken van de Waalbrug en moeten omrijden via de Oversteek.

Schilderen bogen

Rijkswaterstaat gaat in maart testen uitvoeren op een klein gedeelte van de Waalbrug om te kijken hoe de verf met chroom-6 het beste kan worden verwijderd. De kennis uit deze testen wordt meegenomen in de tweede fase van de renovatie van de ruim 80 jaar oude Waalbrug, waarbij Rijkswaterstaat de bogen opnieuw laat schilderen. Daarom is het op dit moment niet bekend wanneer het schilderen van de bogen begint en wanneer precies de gehele renovatie afgerond zal zijn.

Bereikbaarheid Nijmegen

De bereikbaarheid van de stad Nijmegen tijdens de werkzaamheden blijft gewaarborgd. De gemeente heeft verschillende kruispunten en wegen al aangepast voor een situatie met 2x1 rijstroken op de Waalbrug. Daarnaast zet de gemeente een extra programma SLIMspitsen in, waarbij automobilisten worden gemotiveerd om op een andere wijze te reizen.

Vierdaagse

Automobilisten, motoren, OV-bussen, hulpdiensten, fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden de brug blijven gebruiken. Andere voertuigen moeten via de Oversteek rijden. Tijdens de Vierdaagse wordt er niet aan de brug gewerkt en kunnen de wandelaars traditiegetrouw over de brug lopen.

Tekst gaat verder na de videos:

Samenwerking

Rijkswaterstaat en gemeente Nijmegen werken samen aan de renovatie van de brug uit 1936 om ook in de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug te laten rijden. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Nijmegen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug.

Aannemerscombinatie Team Waalbrug gaat tijdens de renovatie onder andere het betonnen rijdek vervangen en de staalconstructie schilderen. Daarnaast wordt in opdracht van de gemeente Nijmegen de busbaan omgebouwd tot een fietspad in twee richtingen en de vormgeving zo veel mogelijk teruggebracht in oorspronkelijke staat.

Lees ook: NACHTELIJKE AFSLUITING WAALBRUG NIJMEGEN

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}