Sluitende programmabegroting Overbetuwe met besparende en bezuinigende maatregelen

Sluitende programmabegroting Overbetuwe met besparende en bezuinigende maatregelen

OVERBETUWE – Het college van de gemeente Overbetuwe presenteert een sluitende begroting voor 2021 aan de gemeenteraad, met een set van besparende en bezuinigende maatregelen. Volgens het college wordt daarbij geprobeerd de inwoners zoveel mogelijk te ontzien. Er moet een tekort van 5,5 miljoen euro worden overbrugd.

Net als veel gemeenten kampt ook Overbetuwe met veel uitdagingen zoals de zorg voor de uitgaven aan het sociaal domein en de corona-crisis. Toch is het college er naar eigen zeggen in geslaagd de begroting sluitend te krijgen. Al met al is en blijft de gemeente Overbetuwe daarmee een gemeente met een uitstekend voorzieningenniveau en een verhoudingsgewijs voordelige gemeente om te wonen en te werken, concludeert B&W.

Overbrugging tekort van 5,5 miljoen euro

In totaal dient de gemeente Overbetuwe een tekort van 5,5 miljoen euro te overbruggen op de begroting. Het college stelt hiervoor een set van maatregelen voor. Zo zijn er mogelijkheden te besparen op personeelsbudget en organisatiekosten.

Al jaren is bekend dat ook gemeente Overbetuwe te maken heeft met tekorten in het sociale domein. Voor de meerjarenbegroting is nu besloten om het budget voor Jeugd en WMO te bevriezen. Met de verhoging van de bouwleges kan men ook de inkomsten iets verhogen. Ook een bescheiden verhoging van de OZB is één van die maatregelen.

Onroerende zaakbelasting

Wethouder Brigitte Faber (financiën) licht de set aan maatregelen toe: 'Om een structureel sluitende begroting 2021 aan te bieden, ontkomen we helaas niet aan een bescheiden verhoging van de onroerende zaakbelasting als één van de te nemen maatregelen. Dit is nodig om het huidige voorzieningenniveau voor de inwoners en bedrijven van Overbetuwe op peil te houden'.

Het college stelt ook vast dat Overbetuwe daarmee verhoudingsgewijs nog steeds een goedkope gemeente is om te wonen en werken.

Invloed corona

Hoe groot de gevolgen van de corona-crisis uiteindelijk zullen zijn, hangt van vele factoren af. Van de provincie en het Rijk ontvangt de gemeente middelen ter dekking van kosten en inkomstenderving gemoeid met de coronacrisis. Daarmee verwacht het college de lasten volledig te kunnen opvangen. Toch bestaat de mogelijkheid dat Overbetuwe als gevolg van deze crisis structureel met hogere lasten en/of lagere inkomsten wordt geconfronteerd. Of en in welke mate dit het geval zal zijn, is nog niet in te schatten.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}