Straks in Overbetuwe altijd vergunning vechtsport-evenement

Straks in Overbetuwe altijd vergunning vechtsport-evenement

OVERBETUWE – Voor het organiseren van een vechtsport-evenement is in de gemeente Overbetuwe in de toekomst altijd een vergunning nodig. Dit is een van de wijzigingen in de APV, Algemene Plaatselijke Verordening, van Overbetuwe. De wijzigingen worden dinsdag 21 mei besproken in een voorbereidende vergadering op de gemeenteraad.

In de aangepaste APV komt ook te staan dat als een organisator of aanvrager van een vergunning voor een vechtsport-evenement van slecht levensgedrag is, de vergunning om die reden kan worden geweigerd.

Risicovol evenement

Ook geldt straks de regel dat de vergunning kan worden geweigerd als bij een risicovol evenement de aanvraag minder dan 12 weken voor de datum van het evenement wordt ingediend.  

De bevoegdheid tot het opleggen van een aanlijn- en muilkorfverbod voor gevaarlijke honden, komt in de toekomst bij de burgemeester te liggen in plaats van het college van B&W.

Bijtincidenten ook op privéterrein voorkomen

Daarnaast is de huidige APV volgens het college niet in alle gevallen voldoende om bijtincidenten te voorkomen, met name op privéterrein. Daarom wil men in de APV een nieuw artikel opnemen, dat bepaald dat het de eigenaar of houder van een gevaarlijke hond verboden is die hond zonder muilkorf op zijn terrein te laten loslopen.   

In de tweede helft van dit jaar gaan het college en de gemeenteraad bekijken of er nog meer aanpassingen van de APV nodig zijn. Men verwacht dat er dan belangrijkere inhoudelijke wijzigingen van de APV zullen plaatsvinden en er een bredere discussie over gaat plaatsvinden. Dan wordt ook aandacht besteed aan de Omgevingswet in relatie tot de APV.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}