Toenemende vraag naar sociale huurwoningen in Overbetuwe

Toenemende vraag naar sociale huurwoningen in Overbetuwe

OVERBETUWE – In de gemeente Overbetuwe neemt de vraag naar sociale huurwoningen toe. Dat blijkt uit de oplopende wachttijden en het afnemen van de slaagkansen. In lijn met de landelijke trend zal de druk op de sociale huurmarkt ook in Overbetuwe naar verwachting nog verder toenemen.

Dat blijkt vrijdag uit een informatiememo van het college van B&W over de Woonagenda Overbetuwe 2020.

In de periode 2015 – 2018 werden jaarlijks gemiddeld 25 sociale huurwoningen verhuurd aan urgent woningzoekenden, zoals statushouders, gescheiden mensen en EU-migranten. Dat is zo’n 15 tot 20 procent van het totaal aantal verhuringen.

224 extra sociale huurwoningen

Volgens de Woonagenda zijn er in de afgelopen vier jaar in Overbetuwe 680 woningen gebouwd, ofwel gemiddeld 170 woningen per jaar. Dat aantal komt overeen met de gestelde doelen.

Om de druk op de sociale huurmarkt te verlagen, zijn er al maatregelen genomen. Zo doet woningstichting Heteren een proef waarbij een grotere eengezinswoning wordt gesplitst in kleinere zelfstandige eenheden. Verder worden er meer kleine huurappartementen in het goedkope segment gebouwd.

Daarnaast werken de woningcorporaties aan behoud en uitbreiding van de sociale woningvoorraad. Zo zijn er inmiddels 224 sociale huurwoningen toegevoegd aan het woningbouwprogramma voor de eerstkomende jaren.

Onderzoek naar inzet wooncoach

Ook probeert men de druk op de sociale huurmarkt te verlagen door de doorstroming te verbeteren. Men onderzoekt of de inzet van een wooncoach die doorstroming mede op gang kan brengen.   

De gemeente Overbetuwe heeft ook besloten om verder te gaan met de startersleningen. Er zijn 88 startersleningen verstrekt in de periode 2015 – 2019, met een totale waarde van bijna 2,4 miljoen euro.

Starters hebben de kleinste kans om een sociale huurwoning te bemachtigen, omdat zij onvoldoende meettijd hebben opgebouwd. Om hun positie te verbeteren worden er woningen verdeeld via loting. Dan is de meettijd verder niet van belang.   

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}