Ware lintjesregen in Overbetuwe

Ware lintjesregen in Overbetuwe

OVERBETUWE – In de gemeente Overbetuwe zijn vrijdag liefst 13 lintjes uitgereikt. Dat zijn er bijzonder veel, zeker vergeleken met bijvoorbeeld Wijchen, waar slechts één inwoner een Koninklijk lintje heeft ontvangen. Twaalf inwoners van Overbetuwe zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau, en één persoon is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Compiet uit Oosterhout is benoemd tot Ridder. Zij is onder meer de bedenker en initiatiefneemster van het project Mode met een Missie. Dat succesvolle project draait volledig op vrijwilligers en biedt werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zet mevrouw Compiet zich in voor andere organisaties in de regio.

Dorpskrant Zetten-Hemmen

Mevrouw Elfrink uit Zetten heeft als vrijwilliger de afgelopen 35 jaar veel vrijwilligerswerk verzet. Zo was zij onder andere collectant en coördinator voor de Nierstichting, gastvrouw en vrijwilliger bij het Florence Nightingale Instituut, en eindredacteur van de dorpskrant Zetten-Hemmen.

Mevrouw Eshuis uit Zetten verricht al jarenlang vrijwilligerswerk bij de Voedselbank in Arnhem. Zij helpt bij de klantenservice en de coördinatie van de Voedselbank, waar 450 vrijwilligers wekelijks 950 gezinnen voorzien van voedselpakketten.

Het echtpaar Faber uit Elst heeft veel maatschappelijk vrijwilligerswerk verzet. De heer Faber was bijvoorbeeld Diaken en zit in het kookteam van het St. Maartenshof, waar hij ook als tuinman erg actief was. Zijn vrouw was onder meer druk doende met de collecte van de Kerkbalans. Ook was zij actief bij het Rode Kruis en het kerkelijke jongerenwerk.

De heer en mevrouw Haverkamp uit Heteren hebben beiden lange tijd mantelzorg verleend, onder andere voor twee ooms. Daarnaast waren zij op verschillende terreinen actief bij de Nederlands Hervormde Gemeente Heteren. Zij verzorgden het kerkblad, tot en met de bezorging toe. De heer Haverkamp heeft ook nog gewerkt als vrijwilliger op de buurtbus.

Tafeltje Dekje

De heer Van Kempen uit Oosterhout heeft een heel scala aan vrijwilligerswerk verricht. Zo was hij betrokken bij tennisvereniging De Hoge Wick, tafeltennisvereniging Oosterhout en het project Tafeltje Dekje. Hij is verder al ruim 60 jaar organist voor koren en geloofsgemeenschappen.

De heer Maatman uit Elst heeft ruim 40 jaar lang activiteiten georganiseerd, zoals de spelletjesavond, voor de bewoners van verzorgingstehuis Wervershove in Elst. Veel vaste deelnemers hebben daar heel veel plezier aan beleefd.   

De heer Rietveld uit Zetten heeft zich gedurende tientallen jaren ingezet voor de gemeenschap van Zetten-Hemmen. Zo was hij trainer en bestuurslid van gymnastiekvereniging Excelsior, en later bestuurslid van Dorpsraad Zetten-Hemmen. Ook had hij zitting in meerdere werkgroepen die zich bezighouden met veiligheid en leefbaarheid.

Onderweg

Mevrouw Schoenmaker uit Elst werkt al zo’n 20 jaar als vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Elst en stichting Kruispunt. Zo zit ze bijvoorbeeld in de redactie van het maandelijkse kerkblad ‘Onderweg’. Zij zet zich vooral ook in voor mensen die zich aan de onderkant van de samenleving bevinden.

De heer Spruit uit Driel doet al vele jaren verschillende soorten vrijwilligerswerk. Zo zet hij zich in voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats van de kerk in Driel. Ook werkt hij als koster en is hij betrokken bij vieringen en de avondwakegroep.

De heer Van Zoggel uit Oosterhout heeft zich de laatste jaren zeer verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap. Hij werkt als koster voor de kerk in Oosterhout en ondersteunt onder meer de pastoor. Hij brengt ook het parochieblad rond en werkt mee aan de actie kerkbalans.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}