Ziekenhuis Rijnstate wil nieuwe polikliniek in Elst

Ziekenhuis Rijnstate wil nieuwe polikliniek in Elst

ELST – De gemeente Overbetuwe en het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate tekenden woensdag een intentieovereenkomst voor de bouw van een nieuwe polikliniek in Elst. Hierin staat dat de gemeente de locatie Spoorlaan reserveert voor Rijnstate.

Volgens het ziekenhuis kan er zo een koopovereenkomst worden gemaakt voor het bouwen van een nieuwe polikliniek. Het gevolg is dat de huidige polikliniek in Arnhem-Zuid gaat verdwijnen.

Bereikbaarheid

Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur van Rijnstate: “De afgelopen maanden hebben we veel gesproken met verschillende belanghebbenden. De meesten reageren positief op ons voornemen om ons in Elst te vestigen. Er zijn wel zorgen om de bereikbaarheid van de nieuwe polikliniek vanuit Arnhem-Zuid; dit heeft dan ook onze aandacht. We bekijken samen met de gemeenten of het openbaar vervoer aanpassing behoeft. En mogelijk zetten we zelf vervoersmiddelen in om onze zorg voor iedereen in onze regio goed bereikbaar te houden.”

Centrumlocatie

Wethouder Wijnte Hol van gemeente Overbetuwe over de beoogde locatie Spoorlaan in Elst: “Ik zou blij zijn als we zo’n mooi initiatief op deze plek kunnen waarmaken. De poliklinische zorg van Rijnstate is een unieke kans voor deze centrumlocatie, voor zowel onze inwoners als voor onze buurgemeenten.”

Beide partijen gaan nu verdere voorbereidingen treffen, zodat in 2021 kan worden begonnen met de nieuwbouw. Vanuit Rijnstate wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek, dat onderdeel uitmaakt van een breder onderzoek naar de totale huisvesting van het Arnhemse ziekenhuis.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}