Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Accio niet op 6 juni maar 21 november

Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Accio niet op 6 juni maar 21 november

NIJMEGEN/WIJCHEN – De Algemene ledenvergadering (ALV) van Huurdersvereniging Accio is in verband met de coronacrisis verplaatst van 6 juni naar 21 november. Gezien de laatste richtlijnen van het RIVM is het volgens de vereniging onmogelijk om in juni een ALV te laten plaatsvinden.

Huurdersvereniging Accio behartigt de belangen van de huurders van woningcorporatie Talis in Nijmegen en Wijchen.

Belangen en wensen huurders

De vereniging overlegt met Talis over het beleid en andere organisatiebrede onderwerpen. Zij verwoordt de belangen en wensen van de huurders en bespreekt die met Talis. Voorbeelden van onderwerpen waarover gesproken wordt zijn: de jaarlijkse huuraanpassing, de prestatieafspraken met de gemeenten en duurzaamheid. Accio is in 2012 gestart als huurdersplatform van Talis en is sinds 2016 een formele vereniging.

Tijdens de vergadering van 21 november geeft het bestuur een toelichting op de activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar. Daarnaast legt zij verantwoording af over het financiële reilen en zeilen. Bovendien wordt er op hoofdlijnen vooruit gekeken naar de plannen voor de toekomst.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}