Automobilisten rijden structureel te hard op wegen in Wijchen

Automobilisten rijden structureel te hard op wegen in Wijchen

WIJCHEN – Op de Kasteellaan en de Marskramer in de gemeente Wijchen wordt structureel te hard gereden, zo meldt het college van B&W in een informatienota aan de gemeenteraad. Het college baseert deze conclusie op basis van verkeersmetingen op beide wegen, die plaatsvonden tussen maart en augustus dit jaar.

Een goede weginrichting kan volgens het college helpen voorkomen dat een bestuurder te hard rijdt. Op de Kasteellaan zijn er met wegversmallingen al aanpassingen gemaakt om het verkeer langzamer te laten rijden. Het effect is zichtbaar, al blijft men daar naar mening van het college te snel rijden.

Nieuwe situatie

Op zowel Kasteellaan als Marskramer geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. In het verleden was op de Kasteellaan een hogere snelheid toegestaan. Bestuurders passen zich blijkbaar toch nog onvoldoende aan op de nieuwe situatie, zo concludeert het Wijchense college.

Voor de Marskramer geldt dat deze wijk nog deels in aanbouw is. De toegangsweg naar de wijk heeft nog niet de definitieve inrichting. Dat kan deels verklaren waarom daar te hard wordt gereden.

Snelheidsmetingen

In Wijchen vinden al bijna tien jaar lang op een structurele manier snelheidsmetingen plaats. De gemeenteraad wordt elk half jaar op de hoogte gesteld van de resultaten. Volgens het college kunnen de resultaten mede de aanleiding zijn om een verkeerssituatie aan te passen.

De snelheidsmetingen op de Kasteellaan en Marskramer zijn uitgevoerd op verzoek van omwonenden, en zijn ook teruggekoppeld naar de politie. Zo weet de politie op welke wegen het verkeer te snel rijdt en houdt men daar rekening mee bij het uitzetten van verkeerscontroles.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}