Bestemmingsplan bedrijventerrein Wijchen Oost in de maak

Bestemmingsplan bedrijventerrein Wijchen Oost in de maak

WIJCHEN – De gemeente Wijchen wil bedrijventerrein Wijchen Oost toekomstbestendig maken en daarvoor zal in 2020 een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.

In de aanloop daar naartoe is het startdocument “Toekomstvisie bedrijventerrein Wijchen Oost” en een informatienota opgesteld, waarmee het college van B&W inmiddels heeft ingestemd. Het startdocument geeft een helder beeld van wat er momenteel speelt op bedrijventerrein Wijchen Oost.

Acht deelprojecten

Verder zijn er acht deelprojecten om het bedrijventerrein te verbeteren, onder andere wat betreft uitstraling, duurzaamheid, veiligheid en innovatie. Zo is er bijvoorbeeld een deelplan om leegstand en verloedering tegen te gaan en het imago te verbeteren.

Men gaat daarnaast ook goed kijken naar de verkeersvraagstukken die er zijn op Wijchen Oost en hoe de ontsluiting van het terrein verder kan worden verbeterd.

Werksessie met ondernemers

Samen met de ondernemersvereniging van Wijchen Oost wil de gemeente het bedrijventerrein revitaliseren. Voor elk van de deelprojecten worden afzonderlijke werkgroepen geformeerd en komt er een geldbudget als dat nodig blijkt.

Er zijn gesprekken gevoerd met eigenaren van diverse ondernemingen en vastgoedeigenaren, die verspreid over het bedrijventerrein actief zijn. Ook is er eind januari dit jaar een werksessie met ondernemers gehouden. In oktober komt er een nieuwe soortgelijke bijeenkomst.

Duidelijkheid over functies bedrijventerrein

Het uiteindelijke resultaat moet een bedrijventerrein zijn dat is voorbereid op zijn toekomst, waarop het goed werken en wonen is, en waar duidelijkheid bestaat over de diverse functies die het bedrijventerrein heeft, zo staat te lezen in de beslisnota van het college dat deze week openbaar is gemaakt.

Wijchen-Oost is een verzamelnaam voor de bedrijventerreinen Oost, Zesweg en Hofsedam. Het is het oudste bedrijventerrein van de gemeente Wijchen en is gelegen in het oosten van de gemeente en heeft een gunstige ligging ten opzichte van de A73 en de N324.

Foto: Gemeente Wijchen

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}