Bestemmingsplan Kasteel/Wijchens Meer stap dichterbij

Bestemmingsplan Kasteel/Wijchens Meer stap dichterbij

WIJCHEN – Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ ligt vanaf donderdag 2 mei gedurende zes weken ter inzage. In die periode kan men een zienswijze (bezwaarschrift) indienen.

Het gaat om een bestemmingsplan op hoofdlijnen dat, zo is de bedoeling, in het najaar door de gemeenteraad definitief wordt vastgesteld.

Hoe de precieze verdeling tussen woningen, voorzieningen, groen en horeca eruit komt te zien, wordt later uitgewerkt. Momenteel zijn vijf marktpartijen aan het uitdenken hoe ze het gebied willen invullen. In het najaar wordt de ontwikkelaar met het beste idee uitgekozen.

2020

Op basis daarvan wordt op zijn vroegst in 2020 een gedetailleerd uitwerkingsplan gemaakt. Dan pas wordt ook precies duidelijk hoe het uitzicht van de omwonenden eruit komt te zien.    

Alle omwonenden krijgen van de gemeente een uitnodiging voor een informatieavond op 7 en 13 mei. Op beide avonden zal ook de klankbordgroep aanwezig zijn om over het bestemmingsplan te praten. Anders dan gebruikelijk is, gaat de gemeente de direct omwonenden ook huis-aan-huis informeren over het ontwerp-bestemmingsplan. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}