Broedvogeltelling moet ganzenoverlast Wijchen beperken

Broedvogeltelling moet ganzenoverlast Wijchen beperken

WIJCHEN – De grauwe ganzen kiezen voornamelijk de eilandjes in het Wijchens Meer om te broeden. Dit blijkt uit een advies aan de gemeente.  Een broedvogeltelling werd in het voorjaar van 2019 gehouden door vogelkenners Marc de Bont en Jordy Houkes.

De laatste jaren komen steeds meer klachten bij de gemeente binnen over de agressieve ganzen tijdens het broedseizoen. Het aantal ganzen is echter niet bekend. In opdracht van de gemeente Wijchen werd in het voorjaar een telling van het aantal broedende ganzen uitgevoerd rondom het Wijchens Meer. Er zijn in totaal 83 territoria van grauwe ganzen vastgesteld. Jordy Houkes vertelt: "In opdracht van de gemeente hebben wij het gebied rondom het Wijchens Meer in beeld gebracht. De ganzen in de kasteeltuin vielen hier dus buiten".

BMP-methode van SOVON

De tellingen vinden plaats volgens de standaardmethode, bekend onder de naam BMP (Broedvogelmonitoring), een telling van territoriale broedvogels in een vooraf vastgesteld gebied. In dat vastgestelde gebied worden de waargenomen aantallen en soorten vogels genoteerd. Dit gebeurt dan een aantal keren in het broedseizoen.

Ganzen kiezen voor veiligheid

De meeste nesten van ganzen worden op de eilanden gevonden in het Meer. Een enkel nest is ook wel daarbuiten gezien, maar de ganzen kiezen in het algemeen voor veiligheid en die is het meest gegarandeerd op de vele aanwezige eilanden. Mensen, honden, katten, vossen, dassen en marters blijven in het algemeen wel weg van die plekken vanwege de barrière van water. In het Oosterpark, onder heggen in tuinen of in bosschages is de kans groter dat een nest in de ei-fase mislukt. Eenmaal uitgevlogen zoeken de ganzen elkaar weer snel op. De jongen zijn dan in de grotere groep veiliger zijn dan bij afgezonderde paren.

Adviezen van de vogelkenners

"Vooral op het moment dat er jongen zijn kunnen de ganzen inderdaad imponerend gedrag vertonen zoals blazen en zich groot maken. Het ligt echter aan de houding van mensen of zij daadwerkelijk worden aangevallen. Voorlichting is daarom van belang," aldus vogelkenner Jordy Houkes.

Door het verlagen van de eilandjes worden de broedgebieden kleiner en de ganzen zullen daarom andere gebieden gaan zoeken. Ganzen houden van jong gras. Bij een aangepast maaibeleid gaan de ganzen op zoek naar andere plekken met vers gras.

Jordy Houkes vertelt verder: "We weten nu het aantal territoria van de ganzen. Een volgende telling volgens dezelfde methode zal uitwijzen of de genomen maatregelen door de gemeente effect hebben gehad".

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}