Bruls overweegt samenscholingsverbod

Bruls overweegt samenscholingsverbod

NIJMEGEN – Veiligheidsregiovoorzitter Hubert Bruls overweegt een samenscholingsverbod in te stellen wanneer mensen zich te weinig houden aan de tot nu toe genomen maatregelen. Nu al worden bekeuringen uitgeschreven aan mensen, die zich niet aan de regels houden.

"Risico voor onze gezondheid"

Bruls: "Vandaag een zondag en mooi weer. Begrijpelijk dat iedereen er even op uit wil gaan. Overal waar u komt geldt: houd afstand tot elkaar. Wanneer we hier te weinig gehoor aan geven, lopen we allemaal risico. Risico voor onze gezondheid én risico op verdergaande maatregelen."

Samenscholingsverbod

Er wordt volop gehandhaafd. "Onze medewerkers zullen mensen er dringend op aanspreken vandaag. Waar mogelijk kan er vanaf nu ook bekeurd worden bij het ongeoorloofd betreden van sportterreinen."

Bruls heeft nog een ander middel achter de hand. "Ik overweeg daarnaast een samenscholingsverbod in te stellen wanneer een en ander niet verandert. Onthoud daarom: We werken allemaal in de zorg momenteel."

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}