CDA wil weten of ook Wijchen verzakte woningen heeft 

CDA wil weten of ook Wijchen verzakte woningen heeft 

WIJCHEN – De fractie van het CDA in Wijchen heeft vragen gesteld aan het college van B&W over mogelijke verzakking van woningen in Wijchen door de droogte. De fractie vraagt zich af of deze verzakkingen zich ook voordoen in de gemeente en in welke aantallen.

Het tv- programma De Monitor kwam onlangs met het bericht dat in Nederland één miljoen huizen dreigen te verzakken door de te lage grondwaterstand als gevolg van de extreem droge zomer.  Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek heeft hier onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat er in 83 gemeenten huizen zijn verzakt.

Druten en Wijchen

De gemeenten Druten en Wijchen zeggen niet verantwoordelijk te zijn voor het lage grondwaterpeil. Volgens een woordvoerder van beide gemeenten is het Waterschap Rivierenland verantwoordelijk voor de waterhuishouding in deze regio.

In Nijmegen en omliggende gemeenten blijkt volgens een overzichtskaart van het ingenieursbureau Sweco het probleem mee te vallen. De regio ligt ook niet echt in het risicogebied.

Toekomstige woningbouw

De CDA-fractie wil verder dat het college in het belang van de inwoners gaat kijken of een lidmaatschap van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel zinvol is. Eveneens vraagt het CDA in hoeverre de droogte en de gevolgen van verzakkingen van invloed zullen zijn op toekomstige woningbouw in de gemeente Wijchen. Ook wil het CDA weten of het college, naast mogelijke voorlichting, nog meer gaat doen voor de inwoners met betrekking tot deze problematiek.  

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}