College Wijchen adviseert kap van rij populieren Bijsterhuizen

College Wijchen adviseert kap van rij populieren Bijsterhuizen

WIJCHEN – Een aantal populieren op de hoek van de 10e straat met de 22e straat in Bijsterhuizen moet sneuvelen, omdat ze de fundering van een bedrijfspand aantasten. De eigenaar van het pand in kwestie heeft hiertoe een verzoek ingediend, en het college adviseert de gemeenteraad hiermee akkoord te gaan. De wortels veroorzaken ook hinder voor fietspad.

‘Wortels hebben de fundering van het pand bereikt’

De eigenaar van het bedrijf op de hoek van de 10e straat met de 22e straat in Bijsterhuizen heeft het verzoek gedaan voor het rooien van de populieren bij zijn bedrijf. De reden hiervoor is onevenredige hinder door wortelgroei en wortelopdruk aan zijn én aan gemeentelijk eigendom. ‘De populieren zijn groot, hebben een brede kroon en daarmee ook een groot wortelgestel’, schrijft het Wijchense college aan de gemeenteraad. ‘Zowel voor de stabiliteit als de opname van voedingsstoffen, zijn de bomen afhankelijk van wortels die inmiddels ver op grond van de bedrijfseigenaar groeien. De wortels hebben de fundering van het pand bereikt. Het afkappen van de wortels is in de basis niet gewenst maar toch al meerdere malen uitgevoerd. Nogmaals uitvoeren van wortelkap is inmiddels niet meer verantwoord voor de gezondheid én stabiliteit van de bomen. De populieren zijn fors maar nog niet aan hun eindgrootte. De nu ondervonden problemen zullen toenemen bij het verder groeien van de bomen.’

Laatste exemplaren van eerder verwijderde rij bomen

Deze bomen betreffen de laatste exemplaren van een rij die al jaren eerder is verwijderd. Destijds stond er een dubbele rij populieren. ‘De rij aan de zijde van de bedrijven is destijds gekapt. Alleen deze populieren zijn destijds blijven staan. De reden daarvan is nu niet bekend of te achterhalen.’ De bomen maken volgens het college geen onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur. ‘Vroeger werden populieren aangeplant om snel hoog groen te hebben in de wijk. Populieren hebben dan ook een kortere omlooptijd als andere boomsoorten. Gezien de groeiruimte is het niet duurzaam om met deze boomsoort op deze plek verder te gaan. Ook andere boomsoorten zijn om die redenen niet gewenst op deze locatie.’

Herhaaldelijk herstelwerk aan fietspad

Ook gemeentelijk eigendom ondervindt hinder van de bomen. ‘Het langsliggend fietspad heeft herhaaldelijk herstelwerk ondergaan omdat niet aan de wettelijke veiligheidseisen kon worden voldaan vanwege wortelopdruk aan het asfalt. Om deze reden wordt ook een populier aan de overzijde van het kruispunt mee genomen in dit plan.’

Ernst en duur van de hinder

‘Bij het kappen van een gezonde boom gaat het vaak om het afwegen tussen algemeen belang en privébelang’, stelt het college. ‘Het is een algemeen maatschappelijk gegeven dat bewoners enige overlast van bomen dienen te accepteren. Een dergelijke hinder weegt op tegen het nut en het genot dat een boom verschaft. Om een boom te kappen moet er sprake zijn van zwaarwegende en buitenproportionele hinder. De aard, de ernst en de duur van de hinder zijn daarvoor bepalend.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}