College Wijchen: Nog geen besluit over carillon in Kasteel

College Wijchen: Nog geen besluit over carillon in Kasteel

WIJCHEN – Het college van B&W van Wijchen heeft nog niet besloten of men het initiatief steunt om een carillon te plaatsen in het Wijchense Kasteel. Er moeten volgens het college nog diverse zaken worden onderzocht. Wél heeft het college een ‘positieve grondhouding ten opzichte van dit burgerinitiatief’.

‘Meeste omwonenden steunen komst carillon’

Stichting Vrienden van het Wijchens Carillon heeft het plan opgevat voor een carillon in het kasteel van Wijchen. Men heeft onlangs een groot deel van de bijna honderd omwonenden van het kasteel benaderd. Volgens de stichting blijken de meeste omwonenden geen problemen te hebben met de eventuele komst van een carillon.

Het college stelt dat eerst goed moet worden onderzocht of er bouw- en milieutechnisch geen bezwaren zijn om een carillon aan te brengen in de toren van het Kasteel.

Tekst gaat verder onder de video.

Kasteel is rijksmonument

Bovendien is het Kasteel een rijksmonument en moet er dus een haalbaarheidsonderzoek komen, aldus het college. Daarbij gaat het om de vraag of een carillon past bij de status van het kasteel als rijksmonument. Ook moet er volgens het college een flora- en fauna-onderzoek plaatsvinden, om te voorkomen dat mogelijk beschermde diersoorten last ondervinden van het carillon.

Het college vindt het belangrijk dat er een breed draagvlak is van omwonenden en andere direct belanghebbenden. De stichting zal daarom ook in gesprek moeten gaan met de mensen van Museum Kasteel Wijchen, aldus het college.

Museum kritisch over carillon-plan

Aanvankelijk was de stichting vergeten om ook contact te zoeken met Museum Kasteel Wijchen. Inmiddels heeft de stichting aangegeven dat men zo spoedig mogelijk in gesprek zal gaan met het museum.     

Museum Kasteel Wijchen plaatst de nodige kanttekeningen bij het carillonplan. Volgens het museum is het vanuit historisch besef niet gebruikelijk om een carillon te plaatsen in een kasteel. Ook wijst het museum op de mogelijke geluidsoverlast voor de mensen die in het kasteel werken en de bezoekers.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, komt het college van B&W met een advies en/of voorstel aan de gemeenteraad. Uiteindelijk is het de raad die een definitief besluit over het carillon neemt.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}