College Wijchen: restafval eens per vier weken ophalen

College Wijchen: restafval eens per vier weken ophalen

WIJCHEN – Het Wijchense college van B&W wil dat de containers met restafval vanaf 1 januari volgend jaar één keer per vier weken aan huis worden geledigd. Nu is dat eens per twee weken. De gemeenteraad neemt hierover na de zomer een besluit.

Om de hoeveelheid restafval te verminderen, doet het college nog meer voorstellen aan de raad. Zo wil men verenigingen en scholen faciliteren om hun afval goed te scheiden.

Ook wil men met ingang van 2020 de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal bewerkstelligen. Of dat doorgaat, hangt onder meer af van de vraag of de ARN voldoende verwerkingscapaciteit heeft. Ook is nog onduidelijk hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn.

Inwoners scheiden afval beter

Er moeten ook speciale maatregelen (maatwerk) worden genomen bij wooncomplexen die containers hebben, terwijl hiervoor eigenlijk geen ruimte is.  

Het college stelt voor om in 2020 geen wijzigingen door te voeren wat betreft de inzameling van gft-afval. Vanuit de gemeenteraad was de vraag gekomen om in de winterperiode gft maar eenmaal per 4 weken in te zamelen. Het college wijst dit van de hand. Gft wordt gewoon eens per twee weken opgehaald, behalve in de zomer, want dan is er een ritme van eenmaal per week.

De inwoners van Wijchen zijn hun afval de laatste jaren beter gaan scheiden. In 2013 waren er nog 210.000 ledigingen van restafvalcontainers, maar vijf jaar later was dit gedaald naar 146.000 ledigingen

Inzameling oud papier duurder

Alle maatregelen opgeteld, verwacht het college meer kosten en dus een stijging van de afvalstoffenheffing. Dat komt onder meer omdat de kosten voor de inzameling van oud papier fors gaan toenemen.

Het college heeft een onderzoeksbureau laten kijken wat precies de bezwaren waren ten aanzien van het ‘omgekeerd inzamelen’. De inwoners hadden drie soorten bezwaren: ze waren het niet eens met het proces, de keuze voor omgekeerd inzamelen, of ze waren het niet eens met de locatie waar de ondergrondse container zou komen.

Er was te weinig gedaan om draagvlak te creëren, er was te weinig oog voor de weerstand die ontstond en men vond dat er meer inspraak nodig was bij dit soort ingrijpende keuzes, zo concludeert het onderzoeksbureau.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}