College Wijchen trekt de definitie van ‘goedkope koopwoning’ op met 28.000 euro

College Wijchen trekt de definitie van ‘goedkope koopwoning’ op met 28.000 euro

WIJCHEN – Het Wijchense college wil de prijsgrens in de definitie van goedkope koopwoningen optrekken van 172.000 euro naar 200.000 euro. Dit omdat bouwers aangeven dat het steeds moeilijker wordt om goedkope koopwoningen te bouwen en starters die deelnemen aan een collectief project binnen de oude prijsgrens vaak geen woning kunnen bouwen.

Extra bouwkosten

In Wijchen is de prijsgrens voor goedkope koopwoningen (de laagste prijscategorie koopwoningen, bereikbaar voor de lage en middeninkomens) op dit moment 172.000 euro. Deze prijs is vastgelegd in zowel de Woonvisie uit 2016 als de grondprijsbrief 2019. In de Woonvisie is opgenomen dat de prijsgrens jaarlijks wordt herzien op basis van de Wet bevordering eigen woningbezit. Dit is echter sinds 2016 niet gebeurd. ‘De afgelopen jaren zijn de bouwkosten fors gestegen', schrijft het college. 'Bouwers geven aan dat het steeds moeilijker wordt om goedkope koopwoningen te bouwen. Daar komt bij dat ze met steeds hogere eisen omtrent duurzaamheid te maken krijgen, wat tot extra bouwkosten leidt. Bij een aantal lopende Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)-projecten leidt de grens van 172.000 euro op dit moment tot problemen in de voorbereidingen. Potentiële starters dreigen af te haken omdat ze voor 172.000 euro geen woning kunnen bouwen. Dit maakt het extra urgent om naar de prijsgrens te kijken en te herijken.’

Fors tekort aan goedkope woningen

Het recente regionale woningmarktonderzoek van oktober 2019 toont aan dat er in Wijchen een fors tekort is aan goedkope koopwoningen. In dit woningmarktonderzoek is de grens van goedkope koop gesteld op 200.000 euro. ‘Een ruimere prijsgrens stimuleert ontwikkelaars om meer goedkope woningen te bouwen,' laat het college weten. 'Het biedt hen meer mogelijkheden om rendabel én duurzaam goedkope woningen te bouwen. Met de fors gestegen bouwkosten en verscherpte eisen omtrent duurzaamheid geeft een prijsgrens van 200.000 euro voldoende ruimte om een aanzienlijk aandeel goedkope koopwoningen te realiseren.’ Verhogen van de prijsgrens naar 200.000 euro geeft volgens het Wijchense college ook meer mogelijkheden voor starters in lopende CPO-projecten. ‘De gemeente Wijchen wil inwoners stimuleren hun eigen woning te bouwen via CPO en hierbij nadrukkelijk ruimte bieden aan starters en goedkope woningen. Met een verhoogde prijsgrens in combinatie met een gereduceerde grondprijs kunnen een aantal starters in lopende CPO projecten toch hun betaalbare woning verwezenlijken. Daarnaast sluit een prijsgrens van 200.000 euro aan bij de regio.’

Nadelen optrekken prijsgrens

Het college ziet ook wel nadelen in het optrekken van de prijsgrens. ‘Verhoging van de prijsgrens kan ertoe leiden dat ontwikkelaars vervolgens alleen in het grensgebied gaan bouwen, dus net onder de 200.000 euro. Hierdoor is een goedkope koopwoning voor een deel van de doelgroep nog steeds niet bereikbaar, en zal de woning bij verkoop door prijsstijging eerder buiten bereik van de doelgroep vallen. Daarnaast betekent verhogen van de grens minder inkomsten uit de verkoop van grond, omdat er een groter deel van de te bouwen woningen in de gereduceerde prijscategorie valt.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}