College Wijchen: Verkeerslichten spoorwegovergang goed afgesteld

College Wijchen: Verkeerslichten spoorwegovergang goed afgesteld

WIJCHEN – Het blijft onduidelijk waarom er in Wijchen recent meerdere verkeersongevallen hebben plaatsgevonden op het kruispunt van de Stationslaan op de Hoefsestraat en Ringlaan. De VVD is van mening dat de verkeerslichten op dit kruispunt met spoorwegovergang niet goed zijn afgesteld en heeft daar raadsvragen over gesteld. Het college van B&W zegt dinsdag in zijn antwoorden dat deze verkeerslichten wel degelijk goed zijn afgesteld.

Verkeerslichten niet herprogrammeren

Volgens de VVD ontstonden op het kruispunt als vanzelfsprekend onveilige situaties, omdat fietsers en automobilisten op kruisende banen tegelijkertijd groen licht kregen. De VVD zegt de raadsvragen te hebben gesteld vanwege meerdere ongevallen die onlangs op dit kruispunt hebben plaatsgevonden. Daarom pleitte de VVD in de raadsvragen voor het herprogrammeren van de verkeerslichten.

Geen verband tussen verkeerslichten en ongevallen

Het college antwoordt echter dat de huidige instelling van de betreffende verkeerslichten geen relatie hebben met de daar plaatsgevonden verkeersongevallen. Men zegt dat dit specifieke kruispunt in het verleden al eens speciaal is beoordeeld.

“Het is, door de combinatie van kruispunt met spoorwegovergang, risicovol om wachttijden te verhogen,” aldus het college. Men wil voorkomen dat verkeersdeelnemers te lang moeten wachten en daardoor de neiging krijgen om door rood te rijden.

Oorzaak recente ongevallen blijft onduidelijk

Het college: “De verkeerslichten zijn voor alle verkeersdeelnemers optimaal afgesteld en functioneren al meer dan 10 jaar op deze manier.”  De vraag waarom er recent meerdere ongevallen hebben plaatsgevonden op het kruispunt met spoorwegovergang, komt niet duidelijk aan de orde in de beantwoording van de raadsvragen

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}