College Wijchen zet plan zonnepark bij Hernen door

College Wijchen zet plan zonnepark bij Hernen door

HERNEN – Het college van B&W van Wijchen gaat door met de plannen voor de aanleg van een zonnepark van zo’n 11 hectare, op agrarische grond in het buitengebied van Hernen.

De volgende stap is dat de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bezwaar moet afgeven (VVGB), aldus het college. Dat is noodzakelijk voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Angst voor lichtreflectie zonnepanelen

De initiatiefnemer van het zonnepark, Zonel Energy Equipment bv, heeft op verzoek van bezorgde omwonenden nader onderzoek laten uitvoeren. De omwonenden zijn bang voor een toename van geluidsoverlast door de A50, aangezien de zonnepanelen veel minder geluid absorberen dan nu gebeurt. Daarnaast vreest een aantal omwonenden dat er door de zonnepanelen lichtreflectie zal optreden.

Volgens Bureau Peutz blijkt uit onderzoek dat de geluidsbelasting van de A50 verwaarloosbaar is. Ook de overlast door lichtreflectie richting de woningen is beperkt, zo concludeert Peutz.  

Drie meter hoge grondwal

In opdracht van Zonel heeft Buro Waalbrug een landschappelijk inpassingsplan gemaakt. Ook dat is een voorwaarde voor de omgevingsvergunning. Het inpassingsplan is aangepast vanwege de kritische reacties door omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst. Er is nu besloten dat aan de dorpszijde een zogeheten struweelhaag wordt gerealiseerd, al dan niet in combinatie met een grondwal van drie meter hoog.

Als de gemeenteraad een VVGB afgeeft, dan wordt deze samen met het ontwerp omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage gelegd. Daarna kunnen college en gemeenteraad een definitief besluit nemen over de aanleg van het zonnepark, dat meer dan 50.000 zonnepanelen gaat tellen.

Minimaal 30 hectare aan zonnevelden

Het plan voor een groot zonnepark rondom Kampbroek 5 in Hernen is in strijd met het bestaande bestemmingsplan, dat uitgaat van agrarisch gebruik. Het project draagt volgens het college substantieel bij aan de gemeentelijke doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn. De gemeente Wijchen wil in 2023 minimaal 30 hectare aan zonnevelden hebben gerealiseerd.   

In diverse plaatsen in ons land kunnen plannen voor wind- of zonne-energie niet doorgaan, omdat het stroomnet alle opgewekte energie niet kwijt kan. Dit probleem speelt niet in Wijchen, wat betreft het zonnepark in Hernen. Dat heeft netbeheerder Liander laten weten aan initiatiefnemer Zonel.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}