College Wijchen ziet zonnepark Hernen als pilot-project

College Wijchen ziet zonnepark Hernen als pilot-project

WIJCHEN/HERNEN – De gemeente Wijchen heeft waarschijnlijk komend najaar de beschikking over beleidsregels voor de aanleg van zonnevelden. Dat antwoordt het college van B&W dinsdag op raadsvragen van het CDA.

Momenteel werkt het Bureau Waalbrug aan een concept-zonnevisie voor Wijchen. Het college gaat dit stuk nog voor de zomer bespreken, waarna het in het najaar wordt aangeboden aan de gemeenteraad en definitief kan worden vastgesteld.

Zonnepark van 11 hectare

In Wijchen heeft Zonel Energy Equipment een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een zonnepark van 11 hectare op agrarische grond in Hernen. Volgens het CDA hebben inwoners en omwonenden op een bewonersavond in Hernen veel vragen gesteld en bezwaren opgeworpen.

Mede daarom is het CDA van mening dat er eerst algemene beleidsregels voor de aanleg van zonneparken moeten komen in Wijchen. Dan kan men de aanvraag voor zonnepark Hernen toetsen aan deze beleidsregels.

Zonnepark Hernen als pilot

Het college is het daar echter niet mee eens. Men wijst er op dat de ontwikkeling van zonnepark Hernen nog stamt van voor de vaststelling van het energieplan. Het college ziet zonnepark Hernen als een pilot, waardoor men als gemeente ervaring kan opdoen met de aanleg van een omvangrijk zonneveld. Bovendien denkt het college dat zonnepark Hernen niet strijdig zal zijn met de nieuwe beleidsregels.

Volgens het college heeft ingenieursbureau Haskoning in 2017 berekend dat zonnepanelen op de grond in het buitengebied noodzakelijk zijn om de energiedoelen in Wijchen te halen. Niet alle daken op woningen en bedrijven zijn namelijk geschikt voor zonnepanelen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}