Coronaboete verlaagd voor cliënt Wijchense advocaat

Coronaboete verlaagd voor cliënt Wijchense advocaat

ARNHEM – De coronaboete van de cliënt van de Wijchense advocaat Frank Janzing van ALEX advocaten, is verlaagd van 390 euro naar 95 euro. Naast de zaak van de 19-jarige man uit Groesbeek is er in nog 20 andere zaken over coronaboetes uitspraak gedaan door de kantonrechter in Arnhem. Als jurist blijft de advocaat nog zitten met enkele vragen, maar zijn cliënt is tevreden met de uitspraak, vertelt Janzing.

Geen aantekening strafblad

Ook Frank Janzing zelf is tevreden met de uitspraak en hoe zijn pleidooi is ontvangen. Drie punten die hij opbracht zijn behandeld en beantwoord door de rechtbank. De hoogte van de boete, de aantekening op het strafblad en het verbod op samenkomst. Het feit dat er op het moment van uitspraak een kamermeerderheid van mening is dat de boete verlaagd moet worden naar 95 euro, is iets dat de rechter zeker mee heeft laten wegen, laat Janzing weten. Ook op rechtspraak.nl wordt deze uitleg bevestigd. Hiermee is ook meteen het punt van een aantekening op het strafblad, of aantekening in de justitiële documentatie zoals het officieel heet, behandeld. De Groesbekenaar maakte zich vooral zorgen om deze aantekening, maar op het moment dat er sprake is van een boete lager dan 100 euro, is er van zo’n aantekening geen sprake.

Samenkomstverbod

Als laatste is het samenkomstverbod behandeld. Door dit verbod mocht je niet met 3 of meer mensen afspreken. De rechter heeft nu bepaald dat het tegenkomen van een bekende op straat of het afspreken buiten niet valt onder dit verbod. Om dit verbod te handhaven moet er volgens de rechter sprake zijn van een “min of meer georganiseerd verband met een groep van enige omvang,” dit is te lezen in de uitleg van de uitspraak op rechtspraak.nl. Door deze uitleg, die afwijkt van die van de officier van justitie, is er in sommige zaken volledige vrijspraak. In de meeste gevallen werd de boete net zoals bij de 19-jarige man uit Groesbeek verlaagd tot 95 euro.

Bruls en Grapperhaus

Toch blijven er principiële kanten van het verhaal onbelicht voor advocaat Frank Janzing. Janzing vroeg de officier van justitie om burgemeester Hubert Bruls en Minister Ferd Grapperhaus op te roepen als getuige om één van deze punten te belichten. De advocaat legt uit dat toen Grapperhaus op 2 september verantwoording aflegde aan de Tweede Kamer hij sprak van een drietrapsraket. Voor het uitdelen van een boete moest een overtreder eerst worden aangesproken, dan worden gewaarschuwd en vervolgens pas worden beboet. Burgemeester Bruls heeft hier duidelijk een andere, strengere, invulling aan gegeven. Hierdoor is er volgens Janzing verwarring over de uitleg van het beleid en dat maakt de manier waarop zijn cliënt werd beboet justitieel gezien aan het wankelen. Dit punt is volgens hem niet voldoende behandeld, want beide bestuurders zijn niet opgeroepen als getuigen en daarnaast hebben de “uitspraken die de Minister op 2 september 2020 in de Tweede Kamer deed over dit beleid, niet tot gevolg dat het OM niet gerechtigd was de vervolging in deze zaken voort te zetten.” aldus de rechtbank. Dat wil zeggen dat het Openbaar Ministerie zich niets hoeft aan te trekken van wat de Minister van Justitie en Veiligheid zegt, iets wat de Wijchense advocaat de wenkbrauwen doet optrekken.

Meer rechtszaken

De vraag of een noodverordening geldig is als het gaat om het inperken van grondrechten wordt door de rechter beantwoord met een ja. Dit terwijl Janzing bepleit dat alleen een noodwet, waar nu in Den Haag aan wordt gewerkt, deze geldigheid zou hebben. Echter is er volgens de rechter sprake van “een juiste balans tussen enerzijds de bescherming van de gezondheid van de burgers en anderzijds de inbreuk die met de maatregel wordt gemaakt op het privéleven.” Het Openbaar Ministerie zou overwegen in hoger beroep te gaan, in dat geval kan er toch nog een antwoord worden gegeven op deze vragen. Het OM heeft twee weken de tijd om dit hoger beroep aan te tekenen. Doen zijn dit niet dan zullen alle vergelijkbare zaken op dezelfde manier afgehandeld worden zonder daarvoor naar de rechtbank te hoeven gaan. Op het kantoor van Frank Janzing liggen nog een paar vergelijkbare zaken te wachten, het is nu dus afwachten wat het OM zal doen. Afhankelijk daarvan zal de Wijchense advocaat zich weer gaan voorbereiden op het verdedigen van zijn cliënten met een coronaboete.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}