Drie miljoen budgetoverschrijding Rondom Wijchen blijft raadsel

Drie miljoen budgetoverschrijding Rondom Wijchen blijft raadsel

WIJCHEN – Het college van B&W van de gemeente Wijchen weet niet precies wat de oorzaak is van de 3 miljoen euro budgetoverschrijding door welzijn- en zorgorganisatie Rondom Wijchen. Dat blijkt uit antwoorden van het college op raadsvragen van de fractie van de VVD.

Wel geeft het college aan dat er vanaf 2016 een stijgende lijn is in het aantal cliënten dat gebruikmaakt van de jeugdzorg en er ook sprake is van een verzwaring van de gevraagde zorg.

Onderzoeken lopen nog

“Er lopen landelijk nog een aantal onderzoeken, maar er is nog geen eenduidig antwoord,” zo zegt het college. Wethouder Burgers liet op 25 april aan de gemeenteraad weten, dat Rondom Wijchen een voorlopig negatief resultaat laat zien van 3 miljoen euro. Voor 2018 had de gemeente een subsidie van 11,6 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Toen al zei de wethouder dat het tekort van 3 miljoen komt door een groter gebruik van de jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering).

Organisaties hebben belang bij meer zorg

Volgens de VVD blijkt uit publicaties in de pers, dat er een systeem bestaat van organisaties die een belang hebben bij meer jeugdzorg. De VVD vraagt zich af wie die organisaties eventueel zijn en wat precies hun belangen zijn? Het college heeft daar geen duidelijk antwoord op en zegt “geen uitspraken te kunnen doen over de belangen van individuele organisaties.”

Het college merkt ook op dat nu de gemeente dichter bij de burger staat, er meer en sneller problemen worden gesignaleerd. Rondom Wijchen gaat volgens het college proberen om de ontstane financiële tekorten terug te dringen.  

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}