Druten en Wijchen gaan hun verordening (APV) gelijk maken

Druten en Wijchen gaan hun verordening (APV) gelijk maken

DRUTEN/WIJCHEN – De sluitingstijden voor de horeca in de gemeente Druten worden verruimd. De nieuwe sluitingstijden zijn doordeweeks om 02.00 uur en in het weekend om 03.00 uur. Dat staat in de gemeentelijke verordening (APV) 2020 van Druten. De APV voor volgend jaar is op een aantal punten aangepast, omdat de APV’s van Druten en Wijchen worden geharmoniseerd.

De sluitingstijden voor Druten zijn nu 01.00 uur en in het weekend 02.00 uur. Volgens het college van B&W zijn er geen redenen om aan te nemen dat de latere sluitingstijden tot meer overlast zullen leiden.

Geen gelijkschakeling wat betreft handelsreclame

In het kader van de harmonisatie zijn ruim 20 artikelen van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van Druten gewijzigd. Meestal met betrekking tot de formulering of bepaalde details. Ook zijn er artikelen toegevoegd of juist geschrapt.

Voor twee onderwerpen is het niet gelukt om de APV’s van beide gemeenten gelijk te schakelen. Een daarvan gaat over handelsreclame. Het beleid van Druten en Wijchen is op dit punt te verschillend. De huidige regeling van Druten blijft ongewijzigd. Toch gaan beide gemeenten in de toekomst alsnog proberen om ook op deze twee onderwerpen de APV’s te harmoniseren.

Nieuwe schenktijden para-commerciële horeca

De schenktijden voor para-commerciële horeca in Druten worden ook gewijzigd. De nieuwe schenktijden zijn van 10.00 tot 01.00 uur, met uitzondering van sportclubs op zaterdag, dan geldt 15.00 tot 01.00 uur. Dit was alle dagen van 12.00 uur tot 01.00 uur.

Het Drutense college zegt geen bezwaar te zien tegen het vervroegen van de schenktijd van 12.00 uur naar 10.00 uur. De hoofdregel blijft namelijk: alleen alcohol schenken bij activiteiten die passen binnen de statutaire doelstelling. “In het kader van alcoholpreventie onder jeugd vinden we een latere schenktijd op zaterdag bij sportclubs wenselijk,” aldus het college.

Geen regels meer voor venten en collecteren

In de huidige verordening van Druten staat niets over carbid schieten. In een nieuw artikel staat onder welke voorwaarden carbid schieten wel is toegestaan, zonder vergunning of ontheffing. Andere veranderingen in de APV van Druten zijn de regelingen voor venten en collecteren. Die huidige regelingen komen namelijk te vervallen. Dit betekent dat voor venten en collecteren straks geen regels meer gelden.  

De APV 2020 van Druten wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad. De gemeente zegt inwoners en ondernemers waar nodig te zullen informeren over de voor hen relevante wijzigingen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}