Energieplan in Wijchen bijna unaniem aangenomen

Energieplan in Wijchen bijna unaniem aangenomen

WIJCHEN – Het energieplan voor Wijchen is donderdagavond door de Wijchense raad aangenomen. Het plan en de omschreven projecten moeten Wijchen in 2045 klimaatneutraal maken.

Dit plan loopt tot 2023 en zet de hoofdlijnen uit voor de energietransitie. In 2023 wil de gemeente met de verschillende projecten gaan starten. In dat jaar moeten verschillende doelen behaald zijn. Zo moeten honderd bedrijven energiemaatregelen getroffen hebben en moet er dertig hectare aan zonnevelden liggen.

Rol gemeente

De gemeente neemt de komende jaren bij sommige projecten het voortouw. Zo zet zij zich in voor het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed, door de straatverlichting te veranderen naar LED-verlichting. Lokale en regionale initiatieven zullen door de gemeente vooral gestimuleerd gaan worden.

Tegen stem 

Het energieplan werd bijna unaniem door de raad aangenomen. Sociaal Wijchen was de enige die tegen het plan had gestemd. Titus Burgers van PvdA in Wijchen is de regie-wethouder van het plan.

Zondag om 12.00 uur praten we in het radioprogramma Studio de Streek verder over de Wijchense energietransitie.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}