Geen verzakkende funderingen in Wijchen

Geen verzakkende funderingen in Wijchen

WIJCHEN – Bij de gemeente Wijchen zijn geen meldingen binnengekomen van woningen die last hebben van een verzakkende fundering. Op basis van de landelijke risicokaarten was dat ook niet te verwachten. Dat antwoordt het college van B&W op raadsvragen van het CDA.

Een tijdje geleden werd bekend dat door extreem lage grondwaterstanden één miljoen huizen in ons land het risico lopen om te verzakken. Dat kwam aan het licht tijdens de buitengewoon droge zomer van 2018. Risicogebieden zijn er vooral in veengebieden in het westen van het land. De grote kosten die het verzakken van de fundering met zich meebrengt, zijn voor de huiseigenaar.

Niet altijd verband met klimaatverandering

Volgens het college zou verzakking van woningen door uitdroging eventueel kunnen ontstaan op de kleigronden in het buitengebied van Wijchen. De bebouwing van Wijchen is echter grotendeels gelegen op de zanderige rivierduingronden.

Verzakking van woningen kan overigens ook andere oorzaken hebben, zoals samendrukking van slappe grond en bouwtechnische problemen. Het college wijst er op dat verzakking dus niet per definitie altijd verband houdt met klimaatverandering.

Regio geen risicogebied

In Nijmegen en omliggende gemeenten lijkt het momenteel reuze mee te vallen wat betreft het verzakken van huisfunderingen. De hele regio ligt ook niet echt in een risicogebied. Wel is het zo dat alle huizen in de regio vlakbij een rivier enige extra risico lopen op mogelijke problemen met verzakkingen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}