Gemeente: Hoeveelheid bos in Wijchen blijft op peil

Gemeente: Hoeveelheid bos in Wijchen blijft op peil

WIJCHEN – Het college van Wijchen wil niet dat het oppervlakte aan bos in de gemeente achteruitgaat. In principe wordt er binnen de gemeente geen bos of beplantingen gerooid, zonder dat daar herplanting voor terugkomt.

Dat zegt een woordvoerster van de gemeente in reactie op een landelijke petitie van 23 natuurorganisaties. Die petitie kreeg enige tijd geleden veel aandacht, omdat daarin werd gesteld dat “Nederland sneller ontbost dan het Amazonegebied”. In de petitie werden onder meer de Overasseltse en Hatertse vennen speciaal genoemd.  

Wet Natuurbescherming

Volgens de woordvoerster staat in de Wet Natuurbescherming dat het oppervlakte bos niet achteruit mag gaan. De provincie is daarvoor bevoegd gezag en toetst kapmeldingen. Daar wordt behoorlijk strak op gelet, zegt de woordvoerster.

Zij wijst er op dat bovendien het overgrote deel van de bossen in de gemeente eigendom is van andere partijen, zoals particulieren, het Geldersch Landschap en Heerlijkheid Leur. “Waar wij geen eigenaar zijn en geen bevoegd gezag, kunnen we dus alleen een appèl doen op de wens voor instandhouding van bossen,” aldus de woordvoerster.

Zo’n 35 hectare bos gekapt

In het vennengebied bij Wijchen is een paar jaar geleden ongeveer 35 hectare bos gekapt. Dat was volgens de woordvoerster een eenmalige boskap in het kader van het herstel van het vennengebied. Met name ook bedoeld om de waterstand in het vennengebied te verbeteren, aangezien bomen veel water onttrekken.

Voor zover er nu nog boskap plaatsvindt in de gemeente Wijchen is dat in het kader van beheer en onderhoud, zegt de woordvoerster. Zij zegt zelf niet het gevoel te hebben dat de hoeveelheid bos in de gemeente Wijchen achteruit gaat, maar ze heeft daar geen concrete gegevens over.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}