Gemeente Wijchen gaat ganzenpopulatie in kaart brengen

Gemeente Wijchen gaat ganzenpopulatie in kaart brengen

WIJCHEN – De gemeente Wijchen is niet op de hoogte van het aantal ganzen op haar grondgebied. Een plan van aanpak kan daarom moeilijk worden gemaakt. “Eerst moeten er tellingen plaatsvinden,” zegt de Wijchense vogelkenner Jordy Houkes.

Ganzen worden op dit moment vooral gezien in de kasteeltuin en bij het Wijchens Meer. Beide plaatsen vormen aantrekkelijke broedplaatsen voor de ganzen. Op de eilandjes in het Meer worden de ganzen weinig gestoord. In de kasteeltuin vormen de jonge grasscheuten een onuitputtelijk bron van hoogwaardig voedsel tijdens het broedseizoen van april tot juli.

Ganzen vestigen zich volgens Houkes vooral in aantrekkelijke gebieden. “De eilandjes in het Wijchens Meer zouden daarom beter kunnen verdwijnen. Zij gaan dan eerder naar de natuurlijke oevers met de rietkragen. Op zoek gaan naar ganzeneieren en dan het ei doorprikken is niet de oplossing. Tijdens het zoeken verstoor je de broednesten van de andere vogelsoorten of trap je onbewust eieren kapot,” zo meent Jordy Houkes.

Hij is ook van mening dat het maaien van het gras beter achterwege kan blijven. “Er komen dan minder jonge grasscheuten, waardoor dit voedsel minder smaakvol wordt. De ganzen zullen dan voortaan andere gebieden met jong gras gaan zoeken,” aldus Houkes.

Ganzen niet gevaarlijk

In en rondom de kasteeltuin kunnen wandelaars de aanwezige poep op de paden en op het grasveld als last ervaren. Bovendien tonen de ganzen dreigend gedrag. Vanaf april start het broedseizoen en op dit moment zijn de eerste kuikens reeds gesignaleerd. De ganzenouders zullen dan hun kuikens goed gaan beschermen. Dit gaat meestal gepaard met het maken van een sissend geluid.

Jordy Houkes: “Dit geluid en de dreigende houding van de ganzen wordt door mensen als agressief ervaren. Het is echter voor niemand gevaarlijk.”

Overlast bij de boeren

In het voorjaar wordt door de boeren het gras gemaaid en geoogst. Dit zogeheten tetragras bevat veel suikers. De ganzen zijn hier volgens veeboer Van Casteren dol op. “Het eerste maaisel heb ik nodig als wintervoer voor mijn koeien. De ganzen vreten grote stukken grasland kaal, waardoor wij veel schade lijden. Bovendien blijft veel poep achter op de weilanden. Dit is mest voor het gras, maar de koeien vinden dat gras niet meer lekker,” zegt Van Casteren.

Bestrijding van de ganzen gebeurt veelal door het maken van herrie en door gebruik te maken van het groene licht van een laserstraal. De ganzen hebben daar een hekel aan en vliegen weg.

Plan van aanpak gemeente

Het college van B&W van Wijchen wil nu een plan van aanpak opstellen, maar het ontbreekt nog aan voldoende en juiste gegevens. In 2019 gaat het vooral om het inventariseren van de grootte van de ganzenpopulatie. Ook wil men goede informatie geven aan de bewoners over het gedrag van de ganzen en hoe daar het beste mee kan worden omgegaan.

Overleg vindt plaats met de vogelwerkgroep, de provincie en de wildbeheereenheid. Het plan van aanpak moet de overlast in de toekomst verminderen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}