Gemeente Wijchen subsidieert steun aan leerlingen met problemen

Gemeente Wijchen subsidieert steun aan leerlingen met problemen

WIJCHEN – De gemeente Wijchen subsidieert de komende drie schooljaren een voorziening aan het Maaswaal College, die moet voorkomen dat leerlingen vanwege persoonlijke problemen de lessen te veel verstoren of voortijdig de school verlaten. Het gaat om een subsidie van drie keer 10.000 euro.

Dankzij de voorziening Tijdelijke Opvang Leerlingen (TOL) blijven leerlingen met gedragsproblemen toch gewoon lessen volgen, terwijl de school tegelijkertijd meer rust en veiligheid creëert in de klas, het gebouw en het schoolplein. In het afgelopen schooljaar (2018 – 2019) maakten vijftien leerlingen gebruik van de TOL.

Gemeente wil voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten

Passend onderwijs is geen wettelijke taak van gemeenten. Wijchen vindt het echter heel belangrijk om te voorkomen dat leerlingen het onderwijs verlaten zonder diploma of startkwalificatie, en thuis komen te zitten.

Het Maaswaal college en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs nemen het grootste deel van de kosten van de TOL voor hun rekening.

De gemeente wijst er op dat Wijchen ervoor kiest om zorg en ondersteuning zoveel mogelijk thuisnabij te organiseren. Via de TOL blijven jongeren op de eigen school, terwijl ze via hulpverlening extra ondersteuning krijgen. Zo wordt voorkomen dat jongeren, die een tijdelijke behoefte hebben aan ondersteuning, geen belemmeringen oplopen in hun ontwikkeling.

Met de TOL is de afstemming tussen onderwijs en hulpverlening verbeterd, zo constateert de gemeente. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}