Gemoederen lopen op in Wijchense raad bij bespreking korting subsidie inburgering statushouders

Gemoederen lopen op in Wijchense raad bij bespreking korting subsidie inburgering statushouders

WIJCHEN – De Wijchense gemeenteraad heeft zich kritisch geuit op een korting op de subsidie voor de begeleiding van statushouders bij het inburgeringsproces in combinatie met het verstrekken van een subsidie voor één jaar in plaats van twee jaar. Hiermee wordt vooruitgelopen op een wetswijziging over het inburgeringsproces van statushouders. Een amendement om een en ander recht te trekken leidde tot een ongebruikelijke oproep tot bezinning van zowel de wethouder als de burgemeester.

Niet gelukkig

‘Wij zijn niet gelukkig met termijn waarbinnen de verlaging van de subsidie is besproken’, zegt Rob Albersnagel (Kernachtig Wijchen). ‘In andere gemeentes zien we een langere termijn. Daarom willen we de verlaging ongedaan maken en de continuïteit waarborgen door subsidieverlening tot aan 1 juli 2021 vast te leggen.’ ‘Dit is niet hoe wij met een maatschappelijke partner willen omgaan’, vindt Han Demmers (D66). ‘De gemeente heeft Vluchtelingenwerk Oost-Nederland bovendien hard nodig met al hun kennis en ervaring, en hun netwerk met vrijwilligers die broodnodig zijn in de begeleiding van statushouders.’ Wethouder Nick Derks (VVD) krijgt tevens het verwijst dat het besluit te laat genomen is. Daarvoor trekt hij het boetekleed aan. ‘De periode waarin dat besluit is genomen had beter gekund.’ Wel bestrijdt Derks dat de beslissing 'als een duveltje uit een doosje' zou zijn gekomen. 'We waren al vanaf april in overleg met elkaar.'

Amendement

Kernachtig Wijchen, PvdA en D66 wilden daarom middels een amendement vastleggen dat er meer subsidie toegekend wordt aan Vluchtelingenwerk Oost-Nederland (VWON) voor 2020, plus aanvullend ook subsidie voor de eerste helft van 2021. Daarnaast werd het college gevraagd samen met VWON te werken aan een overgangsregeling, zodat partijen zich kunnen voorbereiden op de implementatie van de nieuwe wet Inburgering. Die laatste twee punten leveren volgens Derks echter een aanzienlijk juridisch probleem op voor de gemeente. ‘Er is geen grondslag voor subsidietoekenning voor volgen jaar, want de taakstelling is nog niet bekend. Ook willen we juist met meerdere partijen in gesprek. Het moet een gelijk speelveld zijn met gelijke kansen om de gemeente van dienst te zijn en daar ga je hiermee aan voorbij.’

Ongebruikelijke oproep

Het leidt uiteindelijk tot een ongebruikelijke oproep van de wethouder aan de raadsfracties om die voorstellen niet aan te nemen. Daar mengt ook burgemeester Marijke van Beek (PvdA) zich in. ‘Mij is verzekerd dat we dan een enorm juridisch probleem krijgen. Uiteindelijk, welke informatie u ook heeft, is de bestuurder verantwoordelijk. Ik heb deze woorden nog nooit uitgesproken vanuit deze functie, maar ik vraag u om goed na te denken wat nu het vervolg moet zijn van dit agendapunt.’

Uitstel

Uiteindelijk besluit de gemeenteraad om de beslisnota en het amendement in kwestie aan te houden tot de volgende raadsvergadering op 9 juli. ‘We willen dat besluiten goed, rechtmatig en met goede juridische basis genomen worden’, zegt Albersnagel. ‘Daarom willen we de besluitvorming schorsen. Dat geeft ons de tijd om contact te hebben met alle nodige partijen om ons hierover te informeren.’ Als het aan het CDA ligt gaat de hele beslisnota over de maatschappelijk begeleiding van statushouders overboord. ‘Een voorstel dat zoveel weerstand oproept, wordt nooit meer goed voorstel’, vindt raadslid Karin Hoogteijling. ‘Ons advies aan de wethouder is uithuilen en opnieuw beginnen. Ik zou dit voorstel classificeren als penny wise, pound foolish.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}