Herontwikkeling centrum Wijchen mogelijk vertraagd

Herontwikkeling centrum Wijchen mogelijk vertraagd

WIJCHEN – De herontwikkeling van een deel van het centrum van Wijchen in het kader van het project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ loopt mogelijk vertraging op. Eén belanghebbende heeft een verzoek om voorlopige voorziening gedaan, wat betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak kan bepalen dat het bestemmingsplan 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer' niet in werking treedt voordat op het beslist is over drie ingediende beroepschriften. De uitspraak in beroep zal naar verwachting een half jaar tot een jaar duren.

Beroep

Op 29 oktober heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft met ingang van 21 november 2019 ter inzage gelegen. De Raad van State heeft de gemeente Wijchen inmiddels geïnformeerd dat er drie beroepschriften zijn ontvangen. ‘De beroepschriften zijn ingediend door diverse belanghebbenden’, laat het college weten. ‘Deze richten zich op diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Tevens is er door één belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening gedaan. Dit houdt in een verzoek aan de Afdeling bestuursrechtspraak om te bepalen dat het bestemmingsplan niet in werking treedt voordat op het beroep is beslist. Naar verwachting doet de Afdeling binnen twee maanden uitspraak in de zaak om voorlopige voorziening.’ De uitspraak in beroep zal naar de gemeente verwacht over een half jaar tot een jaar plaatsvinden. Besluit de Afdeling bestuursrechtspraak dat de voorlopige voorziening wordt afgewezen, dan zal het bestemmingsplan wel al in werking treden. Deze uitspraak is volgens het college verder niet van invloed op de tenderprocedure.

Het project

Het project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ is gestart vanuit de ambitie om het gebied tussen deze twee plekken tot een 'samenhangend aantrekkelijk centrumgebied' te transformeren en de potentie van het gebied optimaal te benutten. Het Wijchense Meer zal beter bij het centrum worden betrokken en de route vanaf het station langs de molen en het kasteel wordt verbeterd. Het oude gemeentehuis zal worden herontwikkeld en er wordt invulling gegeven aan een programma met daarin wonen, maatschappelijke functies, dienstverlening en horeca in combinatie met recreatie. De noordelijke oever van het Wijchens Meer biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van deze horeca- en recreatiefuncties. Daarnaast worden delen van het centrum herontwikkeld en is er ruimte voor nieuwbouw. Het gebied moet de nieuwe ‘standaard’ voor duurzaamheid in de gemeente Wijchen worden. De herontwikkeling moet een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit en de levendigheid van het centrum van Wijchen en de vitaliteit van het centrum voor de toekomst waarborgen. De ontwikkeling van het hele gebied zal door marktpartijen worden gerealiseerd. De uitbesteding is al in gang gezet.

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}