Komst grootschalig zonnepark naar Hernen nog onzeker

Komst grootschalig zonnepark naar Hernen nog onzeker

HERNEN – De aanleg van een grootschalig zonnepark in Hernen staat nog geenszins vast. De gemeenteraad moet er binnenkort nog een besluit over nemen en omwonenden en andere belanghebbenden kunnen in de loop van dit jaar nog een bezwaarschrift (zienswijze) indienen.

Volgens het college van B&W is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor een zonnepark van 11 hectare met bijna 52.000 zonnepanelen. Het CDA in Wijchen spreekt van een grootschalig industrieel zonnepark, waarvan men zich afvraagt of het wel passend is voor het buitengebied van Hernen. Temeer omdat Hernen ook al te lijden heeft van de snelweg A50, zegt het CDA.  

Tekst gaat verder onder de video.

Particulier initiatief

Het college benadrukt dat het gaat om een particulier initiatief dat niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Om dit plan te kunnen wijzigen is een uitgebreide procedure nodig. Zo moet de gemeenteraad eerst ‘een verklaring van geen bedenkingen’ afgeven, voordat er een besluit kan worden genomen over de benodigde omgevingsvergunning.

Het CDA vraagt zich af waarom de inwoners van Hernen niet actief door de gemeente zijn geïnformeerd over het grootschalige project. Het college benadrukt dat het om een particulier project gaat.

College stelt zich strikt formeel op

"Het is aan de initiatiefnemer om over het project te communiceren of de inwoners van Hernen te informeren," zo meent het college. Verder stelt het college zich strikt formeel op. "Wij zijn als bevoegd gezag wettelijk verplicht om op de gemeentepagina een kennisgeving van de aanvraag te publiceren," aldus het college.

Volgens het CDA zijn de inwoners van Hernen verontrust over de plannen. Het college zegt daarover: "Wij, college en gemeenteraad, zullen de gevoelens en zorgen van de omgeving meenemen in onze afwegingen."

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}