Leerplichtambtenaar in Wijchen heeft het veel drukker

Leerplichtambtenaar in Wijchen heeft het veel drukker

WIJCHEN – In de gemeente Wijchen is het aantal zaken waarbij de leerplichtambtenaar is betrokken in één jaar tijd met 20 procent toegenomen tot 330 dossiers. Dat blijkt uit het jaarverslag 2017 – 2018 van de leerplichtambtenaar.

Ook het aantal voortijdige schoolverlaters is gestegen van 1,3 naar 1,6 procent, ofwel 60 leerlingen. Het gaat om 7 leerlingen van het voortgezet onderwijs en 53 van het MBO, het middelbaar beroepsonderwijs.

Toename psychische problematiek

Volgens het college zijn de stijgingen een landelijke trend. Het heeft onder meer te maken met de extra instroom van asielzoekerskinderen en de toename van psychische problematiek. De stijging van het aantal dossiers van 275 naar 330 zit vooral in de leeftijdscategorie 13 – 15 jaar.

Na interventie van de leerplichtambtenaar ging ongeveer de helft (162) van de 330 leerlingen weer naar school. In 58 gevallen is er gehandhaafd, waarbij het 47 keer ging om een waarschuwing, 7 keer om een proces-verbaal en 4 keer is er verwezen naar Bureau Halt.

Werkwijze leerplicht in hele regio gelijk

De gemeente Wijchen benadrukt dat de inzet van de leerplichtambtenaar met name is gericht op preventie. In samenwerking met ouders/school/partners en de leerlingen zelf, probeert de leerplichtambtenaar te voorkomen dat jongeren voortijdig hun school verlaten.

Het gaat er om dat zoveel mogelijk leerlingen een startkwalificatie behalen. De leerplichtambtenaren in de regio werken daartoe intensief samen. In de regio is een zogeheten verzuimprotocol vastgesteld, zodat de werkwijze wat betreft leerplicht in alle regiogemeenten gelijk is. Dat de ambtenaren hun professionaliteit bundelen, komt de leerlingen alleen maar ten goede, zo constateert het jaarverslag.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}