Meerderheid Wijchense raad heeft geen trek in deelname aan gemeentelijk energiebedrijf MARN+

Meerderheid Wijchense raad heeft geen trek in deelname aan gemeentelijk energiebedrijf MARN+

WIJCHEN – De meerderheid van de Wijchense gemeenteraad ziet niets aan deelname aan een gemeentelijk energiebedrijf dat MARN+ moet gaan heten en voortkomt uit de Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN). Daarom heeft zij tegen het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden hiervan gestemd, een initiatief dat in de andere deelnemende gemeentes wel gesteund wordt.

Financiële risico's

Er zijn twee zaken in het bijzonder die verschillende raadsfracties dwars zitten rondom deelname aan een gezamenlijk energiebedrijf dat draait rondom de kansen voor het duurzaam opwekken van energie en warmte op het terrein van verbrandingscentrale ARN, dat op Nijmeegs en Beunings grondgebied staat. De eerste daarvan zijn de mogelijke financiële risico’s. ‘Een MARN+ biedt meer risico’s dan kansen’, vindt Wessel Krale (VVD). Bjorn Derksen (CDA): ‘Het is maar zeer de vraag hoeveel profijt dit voor Wijchen biedt. We moeten ons niet meer financiële risico’s op de hals halen. Een aantal gemeentes met soortgelijken plannen zijn is al voor miljoenen de boot in gegaan. En we staan er al niet zo goed voor op financieel gebied.’

Stemverhouding

Het andere pijnpunt is de stemverhouding die geldt binnen de MARN. ‘Wij hebben als Wijchen twee stemmen, waar Nijmegen er zeven heeft’, merkt Derksen op. ‘We hebben dus weinig invloed, maar we worden wel geacht budgetten beschikbaar te stellen en risico’s te lopen.’ Ook Kernachtig Wijchen zint deze verhoudingen niet. Raadslid Martijn Verharen: ‘Wij hebben moeite met het democratisch gehalte van deze gemeenschappelijke regeling. Onze invloed in de MARN is maar erg beperkt. We willen niet nog meer bevoegdheden naar de MARN laten gaan. Liever bepalen we zelf het tempo waarin we onze ambities realiseren.’ Kees van Galen (D66) noemt het een ‘Calimero-keuze’. ‘We hebben zo weinig invloed dat we geen invloed willen hebben.’

Meerwaarde

De afwijzing is een teleurstelling voor D66, dat wel meerwaarde ziet in een gezamenlijk gemeentelijk duurzaam energiebedrijf in het kader van de energietransitie. ‘Wanneer je een grote investering in duurzame energie kunt maken, heb je daarvoor een vehikel nodig’, zegt Van Galen. ‘Dat zou MARN+ kunnen zijn. Daarmee worden we niet afhankelijk van multinationals. Er is vastgesteld dat energiewinning in eigen beheer wel degelijk mogelijk is.’ Namens het college geeft wethouder Paul Loermans (Kernachtig Wijchen) aan ook van mening te zijn dat een onderzoek naar deelname aan MARN+ waardevol had kunnen zijn. ‘Alle gemeentes behalve Wijchen stemmen ermee in.’

Aan de zijlijn

Johan de Kievit (Sociaal Wijchen) wilde het onderzoek wel steunen. ‘We hebben als gemeente de ambitie om per 2040 energieneutraal te zijn. Dat gaat niet vanzelf. Een onderzoek naar MARN+ verplicht tot niets, levert heel veel informatie op en pas dan kunnen we een goed onderbouwde beslissing nemen.’ Ook Wim Roosenboom (PvdA) is teleurgesteld in de opstelling van zijn collega’s in de raad. ‘Wij zijn van mening dat MARN+ een voordeel voor ons als gemeente zou brengen. Zo kunnen er een aantal zaken centraal geregeld worden die we dan niet zelf hoeven te regelen. Een onderzoek had kunnen aantonen dat het nuttig is om mee te doen. Het gevolg is dat we straks aan de zijlijn staan. Het is een slecht besluit, maar het is niet anders.’ De fractie van Kernachtig Wijchen laat de energievoorziening liever aan de markt over. ‘Voor de aanleg van warmtenetten, geothermie en zonneparken zijn al marktpartijen’, zegt Verharen. ‘Laten we gaan voor lokale projecten, waarbij we kunnen bepalen waarin we willen investeren. Er zijn heel veel gemeentes zonder een verbrandingscentrale om de hoek die ook de transitie moeten en kunnen maken.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}