Onderzoek nieuwe buurtbuslijn tussen Grave en Wijchen

Onderzoek nieuwe buurtbuslijn tussen Grave en Wijchen

WIJCHEN – De Buurtbusvereniging en de gemeenten Grave en Wijchen onderzoeken de komende tijd of er een buurtbusverbinding tussen Wijchen en Grave tot stand kan komen. Het is de bedoeling dat de buurtbus Grave-Wijchen gaat aansluiten op de al bestaande buurtbus Wijchen-Beuningen. Dit meldt het Beuningse college van B&W in een memo aan de gemeenteraad.

De drie betrokken gemeenten bekijken al langere tijd of het mogelijk is om een buslijn Grave-Wijchen-Beuningen tot stand te brengen. Ook de Buurtbusvereniging was nauw betrokken bij dit overleg voor een nieuwe ov-verbinding.

Beschikbaarheid vrijwilligers

Het leek logisch om de bestaande buurtbuslijn Beuningen-Wijchen door te trekken naar Grave, maar dit stuit toch op allerlei problemen. Het introduceren van een nieuwe buurtbuslijn (Grave-Wijchen) is volgens het college van Beuningen sterk afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende vrijwillige chauffeurs.

De Buurtbusvereniging onderzoekt nu of er voldoende vrijwilligers kunnen worden gevonden. Dit zijn veelal 65-plussers, onder wie ook voormalige buschauffeurs.

Eerste proefritten

Ook de route-indeling van de nieuwe lijn vergt veel uitzoekwerk. Zo is de vraag onder andere welke dorpen rondom Grave en Wijchen door de nieuwe buurtbuslijn met elkaar moeten worden verbonden. Inmiddels is wel duidelijk dat de onderlinge relatie tussen Beuningen en Grave van ondergeschikt belang is. Er zijn niet zoveel contacten tussen beide gemeenten.

Daarom is de gemeente Beuningen nauwelijks betrokken bij de voorbereidingen voor de nieuwe buurtbuslijn. Mocht het idee voor een nieuwe buurtbuslijn Grave-Wijchen levensvatbaar blijken, dan wordt er mogelijk medio 2020 proefgereden voor deze nieuwe buurtbuslijn.  

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}