'Op de lange termijn is een fusie van Druten en Wijchen nog steeds voordelig'

'Op de lange termijn is een fusie van Druten en Wijchen nog steeds voordelig'

DRUTEN/WIJCHEN – De argumenten voor een fusie van Druten en Wijchen staan nog steeds overeind. Dat vertellen de burgemeesters van beide gemeenten in een gezamenlijk interview aan RN7. Marijke van Beek (Wijchen) en Corry van Rhee-Oud Ammerveld (Druten). De fusie gaat voorlopig niet door, nadat de inwoners van beide gemeenten in een draagvlakpeiling duidelijk lieten weten dat ze het niet zagen zitten.

Meer taken

Van Beek noemt bijvoorbeeld als reden om gezamenlijk door te gaan de decentralisaties, oftewel de taken die gemeenten er de laatste jaren bij hebben gekregen. Dan gaat het bijvoorbeeld over jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning. Om die goed te kunnen uitvoeren zou extra bestuurlijke kracht welkom zijn. Ook zou de gezamenlijke ambtelijke organisatie die de twee gemeenten al hebben gebaat zijn bij een bestuurlijke fusie. “Dus het is niet verkeerd dat het op de agenda is gekomen, en ik denk dat die uitgangspunten nog steeds gelden,” aldus Van Beek.

Zorgen wegnemen

Tegenstanders van een fusie vrezen vaak dat de afstand tussen inwoners en bestuur te groot zou worden. Van Beek denkt dat dit niet zo hoeft te zijn: “Ik denk dat dat goed te organiseren is.” Van Rhee-Oud Ammerveld ziet wat dit betreft aanknopingspunten in de uitkomsten van de peiling, en dan specifiek in de argumenten van tegenstanders: “Eén van de argumenten was bijvoorbeeld dat mensen bang zijn dat de dorpskernen onvoldoende aandacht krijgen, of dat ze voor het paspoort straks naar Wijchen moeten. Die zorgen hadden we weg kunnen nemen.” Van Beek: “Dit soort dingen kun je aan de voorkant uitleggen. En als je daarna vraagt of er voldoende draagvlak is, zullen mensen op basis van die uitleg misschien ook weer andere gedachten krijgen.”

Van Rhee-Oud Ammerveld wijst erop dat veel zaken nu al regionaal, door meerdere gemeenten samen, georganiseerd worden. Dan gaat het bijvoorbeeld over vuilophaaldienst en GGD. “Daar heeft de gemeenteraad dus al geen invloed meer op, en inwoners dus ook niet. In een wat grotere gemeente kun je een heleboel dingen zelf in huis halen, en daar dus weer zelf invloed op hebben.”

Beide burgemeesters erkennen dat de argumenten vóór een fusie lastig zijn om uit te leggen aan inwoners, omdat ze vooral bestuurlijk van aard zijn. Dat is dit najaar dus ook gebleken. Van Rhee-Oud-Ammerveld: “Het is de verantwoordelijk van bestuurders om die argumenten te vertalen voor burgers, en dat is ons niet gelukt.”

Bekijk hieronder het hele interview met Marijke van Beek en Corry van Rhee-Oud Ammerveld. Daarin gaat het verder onder meer over hun rol als ‘burgermoeder’ tijdens de coronacrisis en over hun eigen toekomst als burgemeester. Ook vertellen beide burgemeesters over hun persoonlijke lichtpuntjes van 2020.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}