Overzicht: gemeenteraad Wijchen in meerderheid vóór fusie met Druten

Overzicht: gemeenteraad Wijchen in meerderheid vóór fusie met Druten

WIJCHEN – Bijna alle partijen in de Wijchense gemeenteraad staan positief tegenover een fusie met buurgemeente Druten, of wijzen die in elk geval niet meteen af. Sinds twee jaar is er al een gezamenlijke ambtelijke organisatie. Begin dit jaar werd die geëvalueerd, en ook verder gekeken. Sindsdien hebben meerdere partijen zich uitgesproken over een gemeentelijke fusie, die daarvoor nog terughoudend waren.

Zelf kiezen

Volgens Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA verloopt de ambtelijke samenwerking goed en is het nu tijd voor een volgende stap. Kernachtig Wijchen, sprak zich pas onlangs uit vóór een fusie. De partij voerde keukentafelgesprekken met inwoners. Daar kwam onder meer uit dat het op termijn onvermijdelijk is om te fuseren. “Nu kunnen we die keuze zelf nog maken, voordat er vóór ons wordt gekozen.” Ook de VVD en PvdA noemen het zelf kunnen kiezen als reden om voor een fusie te gaan.

Schaalgrootte

Een belangrijke inhoudelijke reden om te willen fuseren is de schaal van de gemeente. Ook wat dit betreft liggen Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA op één lijn. Een grotere gemeente kan meer voor elkaar krijgen, zo is de gedachte. PvdA-fractievoorzitter Peter Gatzen bijvoorbeeld wil een gemeente met meer slagkracht, ook om de zorgtaken die gemeenten er sinds 2015 bij hebben gekregen goed te kunnen uitvoeren.

Nog één tegenstander

In de gemeenteraad is nog één fractie overtuigd tegenstander van een fusie: Lokaal Wijchen. Raadslid Leo Herms: “Samen sterker? Sterker dan wie? We worden niet sterker dan Nijmegen. Wijchen hangt vol met vlaggen, iedereen is tegen, maar ze drukken het toch door”,  vertelt Herms, verwijzend naar de Wijchense wimpels. Volgens Herms zijn de inwoners van beide gemeenten tegen een fusie, en heeft het over het ‘opofferen’ van Wijchen. Sociaal Wijchen ziet dat anders. Fractievoorzitter Johan de Kievit stelt dat Wijchen ook na een fusie gewoon Wijchen blijft. “Het blijft de plaats waar jij geboren bent.” Een andere naam van de gemeente of een administratieve wijziging doet daar volgens De Kievit niets aan af.

Terughoudend

Twee partijen zijn niet per se tegen een fusie, maar nemen een terughoudende positie in. D66 vindt vooral dat een fusie in het belang van inwoners moet zijn, en dat die inwoners dus ook moeten worden betrokken bij het besluitvormingsproces. Het CDA verwijst nog directer naar de stem van inwoners, en vindt dat het een verkiezingsthema moet worden. Pas na de verkiezingen van 2022 zou er een beslissing moeten vallen. De partij erkent bij monde van fractievoorzitter Björn Derksen wel dat voor dit standpunt geen meerderheid is in de Wijchense raad. Derksen: “Daarom focussen wij ons nu op het draagvlakonderzoek dat in oktober onder onze inwoners plaatsvindt.”

De gemeente Wijchen wil dit najaar zo’n draagvlakonderzoek houden, om te peilen hoe Wijchenaren tegen de voor- en nadelen aankijken. De gemeenteraad beslist waarschijnlijk deze maand nog of dit onderzoek gaat plaatsvinden.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}