OZB-belasting Wijchen komende jaren fors omhoog

OZB-belasting Wijchen komende jaren fors omhoog

WIJCHEN – Om financieel op koers te blijven moet de gemeente Wijchen de komende jaren bezuinigen en zijn lastenverhogingen noodzakelijk. Zo gaat de OZB-belasting in de jaren 2020 – 2023 met tien procent omhoog, wat neerkomt op 28 euro per jaar voor een gemiddelde woning. Ook de kosten voor afvalverwerking zullen stijgen.

Volgens wethouder Gerrits blijft Wijchen ondanks deze verhogingen behoren tot de gemeenten met de laagste lastendruk in de regio.

Hoge zorgkosten belangrijk knelpunt

De wethouder maakte dinsdag de cijfers bekend van de nieuwe begroting 2020 – 2023. De hoge zorgkosten en de tegenvallende inkomsten vanuit het rijk zijn de belangrijkste knelpunten voor de begroting van volgend jaar. In 2020 wordt daarom een tekort voorzien van een kleine 800.000 euro, ofwel bijna 1 procent van de jaarbegroting.

Vanaf 2021 lopen de rijksbijdragen op en gaan we er vanuit dat het ingezette beleid op Jeugdzorg en WMO zijn vruchten afwerpt, zo meent wethouder Gerrits.

Lastenverhoging raakt inwoners in portemonnee

“Het college is zich ervan bewust dat elke lastenverhoging inwoners in de portemonnee kan raken. Maar hierdoor houden we ruimte om voorzieningen in stand te houden, zoals een zwembad, bibliotheek en een rijk verenigingsaanbod,” aldus Gerrits.

Hij wijst er op dat de gemeente kan blijven investeren in projecten zoals Wijchen-Zuid (Hart van Zuid), het centrum, en verduurzaming van gemeentelijk vastgoed.

Wethouder Gerrits: “Het zijn pittige uitdagingen die op het bord van de gemeente liggen. Het terugdringen van financiële tekorten binnen het sociaal domein, mét behoud van de kwaliteit van zorg, is een van de grootste opgaves. Niet alles kan in het huidige financieel klimaat.”

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}