Pilot ‘ouderencafé’ Villa Sterrebosch voortijdig afgebroken wegens langdurige coronasluiting

Pilot ‘ouderencafé’ Villa Sterrebosch voortijdig afgebroken wegens langdurige coronasluiting

WIJCHEN – De pilot met een activiteitencentrum voor oudere inwoners van Wijchen in Villa Sterrebosch in het centrum van Wijchen wordt vroegtijdig afgebroken. De pilot voor ‘een nieuwe generatie ouderen’ startte in november 2019 en zou twee jaar duren, maar sinds de start van de coronacrisis heeft het centrum de deuren niet meer kunnen openen. Als corona definitief achter de rug is, wordt verder gekeken of een doorstart mogelijk is.

Voortvarende start

Op 7 november 2019 is het kleinschalige ontmoetingscentrum voor zelfstandig wonende ouderen in Villa Sterrebosch officieel geopend voor een duur van twee jaar. In het centrum organiseerden vrijwilligers activiteiten voor vijftigplussers die aanvulling biedden op het algemenere aanbod van kaarten, bingo en biljart dat op andere plekken al wordt aangeboden. Er werd gekozen voor een ingroeimodel waarbij het ontmoetingscentrum de eerste periode drie dagen per week open zou zijn. “Het opgerichte bestuur van de “VillA” is in het najaar van 2019 enthousiast van start gegaan”, vertelt wethouder Titus Burgers (PvdA). “De eerste maanden na de start zat er een groei in het aantal bezoekers. In november 2020 stond de tussentijdse evaluatie gepland met een eindevaluatie vóór de zomer 2021.”

Coronacrisis

Maar helaas begon enkele maanden na de opening de coronacrisis. Met de restricties én de leeftijd van de deelnemers en de vrijwilligers was het niet langer mogelijk op een verantwoorde wijze een activiteitenprogramma samen te stellen in de Villa. Het was de bedoeling om het ontmoetingscentrum weer op te starten zodra dat mogelijk was. Het centrum heeft sindsdien echter de deuren niet meer kunnen open, ondanks het feit dat daar wel een aantal keer voorbereidingen toe getroffen zijn. Vanuit de gemeente is er voortdurend contact geweest met het bestuur over de heropening. Ook heeft de firma Sanders meegewerkt aan een opschorting van de huurovereenkomst met vier maanden. Daarnaast werden als alternatief de grote zalen in Sterrebosch beschikbaar gesteld in plaats van de Villa. “Rond de zomer dachten we dat er na de zomervakantie weer wat mogelijk was”, zegt Burgers. “Toen bleek het toch niet te kunnen. De energie ging ook uit vrijwilligers, door het telkens voorbereiden maar niet open kunnen.”

"Voorkomen dat gelden ongebruikt verdampen"

Dit is voor de gemeente aanleiding geweest om de huurovereenkomst voor de huur van Villa Sterrebosch met ingang van 1 april 2021 op te zeggen. Dit om te voorkomen dat de door de gemeente voor de pilot gereserveerde gelden min of meer ongebruikt verdampen. “Er is inmiddels al zo veel tijd voorbij gegaan dat we ervoor gekozen hebben dat het verstandiger is om ermee te stoppen tot de coronacrisis echt achter de rug is”, zegt Burgers. “De bedoeling was om na twee jaar te kijken of het een succes was. Dat is nu niet mogelijk. We hebben met elkaar afgesproken om als corona achter de rug is met het bestuur, kwartiermakers die de invulling van het programma verzorgen en vrijwilligers die het initiatief moeten dragen te kijken of er een doorstart gemaakt worden. Dan bespreken we of dat erin zit, hoe we dat zouden moeten invullen en waar het zou moeten plaatsvinden.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}