Plan voor wijkboerderij met speelweide in park Wijchen-Noord

Plan voor wijkboerderij met speelweide in park Wijchen-Noord

WIJCHEN – Diverse organisaties en inwoners hebben het plan opgevat om in park Noord in Wijchen een wijkboerderij met speelweide te beginnen. Dit Weijkpark Wijchen moet een plek worden waar kinderen spelen, terwijl ouders elkaar ontmoeten.

Op 19 september wordt hiervoor een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend. Het plan voor een wijkboerderij met speelweide wordt onder meer ondersteund door welzijnsinstelling MeervoorMekaar, wijkvereniging Wijchen-Noord en Kinderopvang De Eerste Stap. Ook de gemeente heeft zich achter het plan geschaard.

Haalbaarheidsonderzoek

De verklaring houdt in dat partijen gaan onderzoeken of het oprichten van een kinderboerderij met speelweide in het park haalbaar is.

Een werkgroep is de afgelopen tijd bezig geweest met het ontwikkelen van een businessplan. De ondertekening van de intentieverklaring vindt ‘s ochtends plaats in het park.

Momenteel wordt het park gebruikt om de hond uit te laten en soms spelen er kinderen. Volgens de initiatiefnemers kan het park juist veel meer zijn. Het zou bijvoorbeeld ook een werkervaringsplek kunnen zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een locatie waar ontmoeting tussen alle wijkbewoners centraal staat.

De betrokken partijen denken ook dat het park en de boerderij een positieve invloed kan hebben op de gezondheid van de bezoekers.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}